Luova kirjoittaminen 35 op (TY)

23.09.2020–31.07.2023 Oulu

Aika ja paikka

Opintojen alkuinfo:
Ke 23.9.20 klo 17.00-18.30 
Opiskelijat osallistuvat kotoaan käsin omilta koneiltaan. Osallistumisen verkko-osoite ilmoitetaan sähköpostilla lähetettävässä kurssikutsussa ilmoittautumisajan päätyttyä. Info on yhteinen luovan kirjoittamisen perus- ja aineopintojen opiskelijoille.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat suorittaneet luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op hyvin tiedoin.

Jos olet suorittanut kirjoittamisen perusopinnot muualla kuin Turun yliopistossa, toimita kopio todistuksesta Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan (kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi) 14.9.20 mennessä. Opinto-oikeuden myöntämisestä ilmoitetaan sähköpostitse, kun ilmoittautuminen on käsitelty Turun avoimessa yliopistossa.

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy kirjallisen kulttuurin erityiskysymyksiin ja omaksuu ammattimaisen kirjoittamisen edellyttämiä taitoja. Opiskelija harjaantuu asennoitumaan kirjoittamiseen itseohjautuvasti ja omaa erikoislaatuaan tunnistaen, pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta vaativana monivaiheisena prosessina.

Sisältö

Luovan kirjoittamisen aineopinnot syventävät perusopinnoissa omaksuttuja tietoja ja kirjoittamisen taitoja.
Opintosuoritusten arvioinnissa käytetään asteikkoa 0-5.

Kokonaisuus on kolmijakoinen:

a) Kirjoittamisen lajit (20 op): Kirjoittamisen lajien - proosa, lyriikka, draama ja tietokirjoittaminen - syventävä ja erikoistava opiskelu muodostaa yhden kokonaisuuden.

b) Kirjoittamisen erityisalat (20 op): Toisessa kokonaisuudessa painottuu opiskelijan itseohjautuvuus ja omien kirjoittajaintressien tunnistaminen ja harjaannuttaminen. Luova tietokirjoittaminen -jakso on tarjolla vain silloin, kun siitä järjestetään kontaktiopetusta.

Suoritetaan yksi valinnainen jakso seuraavista:
- Kirjoittamisen ulottuvuudet ja toiminta kentällä 5 op
- Kirjoittaminen julkaistavaksi 5 op
- Luova tietokirjoittaminen 5 op
- Nykykirjallisuus 5 op

c) Seminaari (10 op): Kolmas kokonaisuus on seminaarityöskentely. Valinnaisuutta ja yksilöllisyyttä tuetaan ja toteutetaan tehtävien valinnassa ja painottamisessa sekä suoritustavoissa.

Löydät opintojen aikataulut ja opintovaatimukset kurssikohtaisista tiedoista.
Aikataulukoonti pdf-tiedostona.

Huomioitavaa

Opinnot järjestetään kokonaan etäopetuksena.

Hinta

Koko opintokokonaisuus:
35 op: 750 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 525 €), laskutus neljässä erässä

Yksittäiset opintojaksot:
5 op: 153 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 107 €), laskutus yhdessä erässä

Hinnat sisältävät Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 80 € / koko opintokokonaisuus ja 20 € / jakso yksittäisissä opintojaksoissa.

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt.

Syksyllä 2022 alkavat opinnot löydät täältä: https://www.ppkyo.fi/fi/luova-kirjoittaminen-35-op-ty-7/

14.9.20 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Kun opiskelupaikka kesäyliopistossa on varmistunut (14.9. jälkeen), ilmoittaudu mahdollisimman pian Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Saat tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen kurssikutsussa. Turun avoimen yliopiston opintomaksu laskutetaan opiskelijalta kesäyliopiston välityksellä (lisätietoja saa oppilaitoksesta).

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203