Luova kirjoittaminen 35 op (TY)

Aika ja paikka

Opintojen alkuinfo: Ke 23.9.20 klo 17.00-18.00. Info on yhteinen perus- ja aineopintojen opiskelijoille.

Paikka ilmoitetaan sähköpostilla lähetettävässä kurssikutsussa ilmoittautumisajan päätyttyä.Yli 100 km päässä asuvilla on mahdollisuus osallistua infoon verkkovälitteisesti.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat suorittaneet luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op.

Jos olet suorittanut kirjoittamisen perusopinnot muualla kuin Turun yliopistossa, toimita kopio todistuksesta Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan viikon sisällä ilmoittautumisesta (kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi). Opinto-oikeuden myöntämisestä ilmoitetaan sähköpostitse, kun ilmoittautuminen on käsitelty Turun avoimessa yliopistossa.

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy kirjallisen kulttuurin erityiskysymyksiin ja omaksuu ammattimaisen kirjoittamisen edellyttämiä taitoja. Opiskelija harjaantuu asennoitumaan kirjoittamiseen itseohjautuvasti ja omaa erikoislaatuaan tunnistaen, pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta vaativana monivaiheisena prosessina.

Sisältö

Sisällöt ja aikataulut tarkentuvat kevään aikana.

Luovan kirjoittamisen aineopinnot syventävät perusopinnoissa omaksuttuja tietoja ja kirjoittamisen taitoja. Opinnot koostuvat luento-opetuksesta, ryhmäopetuksesta ja itsenäisestä työskentelystä. Opintosuoritusten arvioinnissa käytetään asteikkoa 0-5.

OPINTOJAKSOT

Opetus: pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00

a) Kirjoittamisen lajit:

Proosan kirjoittaminen II, 5 op: 9.-10.10. ja 13.-14.11.20, kirjailija Anne Lukkarila
Lyriikan kirjoittaminen II, 5 op: 20.-21.11. ja 18.-19.12.20, kirjailija, yhteisötaiteilija Timo Harju
Draaman kirjoittaminen II, 5 op: 15.-16.1. ja 12.-13.2.21, näytelmäkirjailija, ohjaaja Janne Rosenvall

b) Tietokirjoittaminen ja toiminta kentällä:

Tietokirjoittaminen II, 5 op: 19.-20.3. ja 23.-24.4.21, kirjailija Anne Lukkarila

Kirjoittamisen erityisalat (valitaan yksi):
- Kirjoittamisen ulottuvuudet ja toiminta kentällä 5 op
- Kirjoittaminen julkaistavaksi 5 op
- Luova tietokirjoittaminen 5 op
- Nykykirjallisuus 5 op

c) Aineopintojen seminaari 10 op
- Seminaari-istunnot alkavat syksyllä 2021 ja jatkuvat keväällä 2022, kirjailija Pirjo Suvilehto

Hinta

Koko opintokokonaisuus:
35 op: 750 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 525 €), laskutus neljässä erässä

Yksittäiset opintojaksot:
5 op: 153 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 107 €), laskutus yhdessä erässä

Hinnat sisältävät Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun.

Ilmoittautuminen

14.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Kun opiskelupaikka kesäyliopistossa on varmistunut (14.9. jälkeen), ilmoittaudu mahdollisimman pian Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Saat tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen kurssikutsussa. Turun avoimen yliopiston opintomaksu laskutetaan opiskelijalta kesäyliopiston välityksellä (lisätietoja saa oppilaitoksesta).

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203