Luova tietokirjoittaminen 5 op (TY) - LUKI1210

Aika ja paikka

Ks. Sisältö

Kouluttaja

Kirjailija Anne Lukkarila

Tavoitteet

Päätavoitteena on, että opiskelijan valmiudet tuottaa pidempiä tietotekstikokonaisuuksia tai tietokirjoja oman asiantuntijuuden alueelta vahvistuvat.

- aiheen valinnan ja rajaamisen merkityksen ymmärtäminen
- tietokirjoittamisen kenttään tutustuminen
- pitkän tietotekstin tai tietokirjan käsikirjoituksen kokonaisuuden ja rakenteen hahmottaminen
- selkeän, tehokkaan ja lukijaystävällisen kirjallisen ilmaisun oppiminen
- kerrontatapojen vaihtoehtojen oivaltaminen
- fiktion ilmaisukeinojen käytön oppiminen tietotekstissä faktassa pysyen
- oman tekstin ja ilmaisun kriittisen tarkastelun kehittyminen

Sisältö

Opiskelija voi suorittaa jakson osallistumalla jollekin Turun avoimen yliopiston hyväksymälle kurssille, joka ei kuulu luovan kirjoittamisen aineopintoihin. Opiskelija kustantaa itse kurssista mahdollisesti aiheutuvat lisäkulut.

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa tällainen kurssi on:
Kirjoitetaan oma kirja: https://www.ppkyo.fi/fi/kirjoitetaan-oma-kirja-3/

Arviointi: 0-5

Lisätiedot

Tämä jakso (5 op) on osa kokonaisuutta Kirjoittamisen erityisalat (20 op),jossa opiskelija perehtyy teorian ja käytännön sovellusten kautta yhteen kirjallisen kulttuurin lajityypeistä ja toimintaulottuvuuksista.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru