Luovan kirjoittamisen jatkokurssi

Aika ja paikka

Ryhmä 1: To 5.9., 17.10., 14.11. ja 12.12.19 (16 t) klo 17.00-20.15
Ryhmä 2: Ke 11.9., 9.10., 20.11. ja 18.12.19 (16 t) klo 17.00-20.15
Opettaja jakaa opiskelijat ryhmiin.

Oulu, ilmoitetaan tarkemmin osallistujille sähköpostilla lähetettävässä kurssikutsussa

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu erityisesti luovan kirjoittamisen perus- tai aineopinnot suorittaneille sekä muille harjaantuneille kirjoittajille.

Kouluttaja

Luovan kirjoittamisen opettaja Marja-Riitta Vainikkala

Sisältö

Kurssilla työstetään yhdessä kunkin osallistujan tekeillä olevan (romaanin tai novellikokoelman) käsikirjoituksen tekstejä opettajan ohjauksen ja vertaispalautteen avulla sekä tehdään teksteihin liittyviä syventäviä harjoituksia. Käsikirjoituksen voi myös aloittaa kurssilla.Kurssi on painottunut proosaan, mutta muutkin lajit tulevat kysymykseen.

Oman tekstin kehittelyn ohella kukin oppii kirjoittamisen keinoja toisten teksteistä ja kaikkien tekstien kommentoinneista.

(Kuva Pixabay)

Hinta

90 €

Ilmoittautuminen

Kurssille valitaan hakemusten ja tekstinäytteiden perusteella 12 osallistujaa. Osallistujavalinta tehdään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Etusija on kurssille aiemmin osallistuneilla.

Toimi näin:
1) Ilmoittaudu kurssille tämän sivun lopussa olevan Ilmoittaudu-painikkeen kautta 22.8.19 mennessä.
2) Lähetä 22.8.19 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikan sähköpostiin (kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi) tekstinäyte, joka on noin kaksi liuskaa suorasanaista tekstiä tai 2-3 runoa. Kerro näytetekstin yhteydessä lyhyesti haluatko kurssilla edistää jo käynnissä olevaa käsikirjoitusta (esim. novellikokoelma, romaani, lastenkirja) vai aloitatko uutta tekstiä.

Huom. Jos olet osallistunut kesäyliopiston Luovan kirjoittamisen jatkokurssille aiemmin, sinun ei tarvitse lähettää tekstinäytettä, vaan pelkkä ilmoittautuminen riittää.

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kurssi on täynnä. Voit ilmoittautua varasijalle.
The course is full. You can register for the waiting list.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203