Luovan kirjoittamisen jatkokurssi

Aika ja paikka

Ryhmä 1: to, 6.2., 19.3., 16.4., 14.5. ja 4.6.20 klo 17.00-20.15 (20 t) - Huom. uusi pvm.

Ryhmä 2: ke 19.2., 25.3., 22.4., 20.5. ja 10.6.20 klo 17.00-20.15 (20 t) - Huom. uusi pvm ja klo-aika.

Oulu, ilmoitetaan tarkemmin osallistujille sähköpostilla lähetettävässä kurssikutsussa

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu erityisesti luovan kirjoittamisen perus- tai aineopinnot suorittaneille sekä muille harjaantuneille kirjoittajille.

Kouluttaja

Luovan kirjoittamisen opettaja Marja-Riitta Vainikkala

Sisältö

Kurssilla työstetään yhdessä kunkin osallistujan tekeillä olevan (romaanin tai novellikokoelman) käsikirjoituksen tekstejä opettajan ohjauksen ja vertaispalautteen avulla sekä tehdään teksteihin liittyviä syventäviä harjoituksia. Käsikirjoituksen voi myös aloittaa kurssilla.Kurssi on painottunut proosaan, mutta muutkin lajit tulevat kysymykseen.

Oman tekstin kehittelyn ohella kukin oppii kirjoittamisen keinoja toisten teksteistä ja kaikkien tekstien kommentoinneista.

(Kuva Pixabay)

Hinta

100 €

Ilmoittautuminen

Kurssi on täynnä ja ilmoittautuminen on päättynyt.

Kurssille valitaan hakemusten ja tekstinäytteiden perusteella 8 osallistujaa / ryhmä. Osallistujavalinta tehdään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Etusija on kurssille aiemmin osallistuneilla.

Toimi näin:
1) Ilmoittaudu kurssille tämän sivun lopussa olevan Ilmoittaudu-painikkeen kautta 16.12.19 mennessä.
2) Lähetä 16.12.19 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikan sähköpostiin (kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi) tekstinäyte, joka on noin kaksi liuskaa suorasanaista tekstiä tai 2-3 runoa. Kerro näytetekstin yhteydessä lyhyesti haluatko kurssilla edistää jo käynnissä olevaa käsikirjoitusta (esim. novellikokoelma, romaani, lastenkirja) vai aloitatko uutta tekstiä.

Huom. Jos olet osallistunut kesäyliopiston Luovan kirjoittamisen jatkokurssille aiemmin, sinun ei tarvitse lähettää tekstinäytettä, vaan pelkkä ilmoittautuminen riittää.

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita ja kurssille valittuja on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203