Luovan kirjoittamisen jatkokurssi (myös etänä)

Aika ja paikka

Ke 13.1., 10.2., 17.3., 14.4. ja 5.5.21 klo 17.00-20.15 (20 t), Zoom ja Moodle

Opetus toteutetaan lähtökohtaisesti ns. hybridimallina, jossa opiskelija voi joko osallistua paikan päällä Oulussa tai etäyhteyden välityksellä kotoaan käsin. Mikäli koronatilanne edellyttää, opetus muutetaan kokonaisuudessaan etäopetukseksi kaikille osallistujille.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu harjaantuneille kirjoittajille, jotka työstävät käsikirjoitustaan.

Ennakkotiedot ja ehdot osallistumiselle:
Osallistujien tulee toimittaa synopsis käsiteltävästä tulevasta kirjasta tai novellikokoelmasta.
Jos kirjasi on vasta idea-asteella, suosittelemme 28.1.21 alkavaa Kirjoitetaan oma kirja -kurssia.

Kouluttaja

Kirjailija Anne Lukkarila, AK-kustannus
Lue lisää: http://www.akkustannus.com/yhteystiedot

Sisältö

Kurssilla työstetään yhdessä kunkin osallistujan tekeillä olevan (romaanin tai novellikokoelman) käsikirjoituksen tekstejä opettajan ohjauksen ja vertaispalautteen avulla sekä tehdään teksteihin liittyviä syventäviä harjoituksia. Kurssi on painottunut proosaan, mutta muutkin lajit tulevat kysymykseen.

Oman tekstin kehittelyn ohella kukin oppii kirjoittamisen keinoja toisten teksteistä ja kaikkien tekstien kommentoinneista.

Huomioitavaa

Kurssi hyväksytään valinnaiseksi kurssisuoritukseksi seuraavissa Turun yliopiston alaisissa avoimissa yliopisto-opinnoissa:
Luova kirjoittaminen 35 op -opintojen (https://www.ppkyo.fi/fi/luova-kirjoittaminen-35-op-ty-5/) jaksolla LUKI1210 Luova tietokirjoittaminen 5 op: https://www.ppkyo.fi/fi/luova-tietokirjoittaminen-5-op-ty-luki1210/

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, jos haluat suorittaa kurssin osana em. opintoja.

Hinta

130 €

Ilmoittautuminen

Kurssille valitaan hakemusten ja tekstinäytteiden (synopsis) perusteella 12 osallistujaa.

Toimi näin:
1) Ilmoittaudu kurssille tämän sivun lopussa olevan Ilmoittaudu-painikkeen kautta 16.12.20 mennessä.
2) Lähetä 16.12.20 mennessä käsikirjoituksesi synopsis Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikan sähköpostiin (kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi).

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita ja kurssille valittuja on riittävästi määräpäivään (16.12.) mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203