Lyriikan kirjoittaminen II, 5 op (TY) - LUKI1205

19.01.2024–10.02.2024 Oulu

Aika ja paikka

pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00 (24 t)

19.-20.1.24 - lähiopetuksena Oulussa; kaukana asuvat voivat osallistua etäyhteydellä
9.-10.2.24 - etäopetuksena Zoomissa

Kaikessa opetuksessa on 80 % läsnäolovelvollisuus.

Kouluttaja

Sanataideohjaaja, kirjailija, yhteistötaiteilija Timo Harju

Tavoitteet

Harjoitustehtävinä kirjoitetaan mm. tyylillisiä mukaelmia pohjateksteistä ja useita omia tekstejä sekä opitaan lukemalla julkaistuja tekstejä ja artikkeleita runouden teoriaa ja näkökulmia kyseiseen kirjoittamisen lajiin.

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan lyriikan perinteen synnyttämien erilaisten runomuotojen kulttuurisia, rakenteellisia ja kielellisiä lähtökohtia ja ominaispiirteitä. Kurssilla luetaan ja analysoidaan julkaistua lyriikkaa. Kurssilla kirjoitetaan omia runoja, saadaan ja annetaan palautetta.

Opintosuoritukset

Luennot (8 t), kirjallisuuden lukeminen sekä harjoitukset (16 t) analyyseineen ja lukupäiväkirja portfoliossa
Opetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi: 0-5
Kurssilla annetaan ja saadaan palautetta kirjoitetuista teksteistä. Kirjoitetut tekstit arvioidaan. Kurssilla arvioidaan myös opiskelijan aktiivisuus ja motivaatio.

Kirjallisuus

- Oi runous. Romantiikan ja modernismin runouskäsityksiä. Toim. Tuula Hökkä, SKS 2000
- Runon vapaus: syventävä opas runouden kirjoittamiseen ja lukemiseen, toim. Tommi Parkko, Avain 2014

Huom. Kirjallisuuteen voi tulla muutoksia.