Maailman uskonnot 5 op (OY) - ay700676A

Aika ja paikka

Kirjatentti

Ma 7.10.2019 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 18.11.2019 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 20.4.2020 klo 17.00-20.00

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida eri uskontoja ja kykenee keskustelemaan uskontoon liittyvistä filosofisista ongelmista.

Sisältö

Maailmanuskonnot pääpiirteissään sekä uskontotieteellisen lähestymistavan peruskäsitteitä.

Suoritustapa

Kirjatentti

Kirjallisuus

-Ninian Smart: Uskontojen maailma
-Ilkka Pyysiäinen: Jumalten keinu

Arviointi

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.