Maailman uskonnot 5 op (OY)- ay700676A

Aika ja paikka

Kirjatentti

Ma 5.10.2020 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 16.11.2020 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 19.4.2021 klo 17.00-20.00

Suoritetaan verkkotentteinä. Osallistumisohjeet lähetetään ilmoittautuneille.
Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttiä tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Kouluttaja

Tentaattori: Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida eri uskontoja ja kykenee keskustelemaan uskontoon liittyvistä filosofisista ongelmista.

Sisältö

Maailmanuskonnot pääpiirteissään sekä uskontotieteellisen lähestymistavan peruskäsitteitä.

Suoritustapa

Kirjatentti

Kirjallisuus

-Ninian Smart: Uskontojen maailma
-Ilkka Pyysiäinen: Jumalten keinu

Arviointi

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.