Markkinoinnin avainprosessit 6 op (VY)

01.08.2018–31.07.2019 Pyhäjärvi, Ylivieska

Aika ja paikka

Ylivieska

Verkkotyöskentely
Etäluento: Johdantoluento etäluentona Ma 4.2. klo 18.00-18.45 (luentotallenne katsottavissa Moodlesta myös jälkikäteen).

Suoritustapa: Verkkokeskustelut ja tehtävät. Ei tenttiä.
Tehtävien palautus laaditun aikataulun mukaisesti tai 14.4. tai 20.5. mennessä.

Kouluttaja

Päivi Borisov

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee suunnittelemaan ja arvioimaan markkinointitoimintaa käyttäen hyväkseen markkinoinnin keskeisiä analyysityökaluja erilaisissa päätöksentekotilanteissa.

Sisältö

Markkinoinnin strategisten perusprosessien haltuunotto. Tämä käsittää ensinnäkin markkinoinnin strategisiin analyysivälineisiin perehtymisen. Näitä ovat esimerkiksi tuoteportfolio, asemointi, brändin differointi, konseptointi ja segmentointi. Toiseksi tämä sisältää ymmärryksen rakentamista markkinoinnin dynaamisista päätöstilanteista. Näitä ovat esimerkiksi tuotekehitys ja tuotteen elinkaari.

Kirjallisuus:

MacDonald & Wilson (2011) Marketing plans: How to prepare them, how to use them. 7th Edition. Wiley.(soveltuvin osin) Saatavana elektronisena Ebrary-tietokannasta.

Hooley, Graham, Piercy, Nigel F. & Nicoulaud, Brigitte (2012). Marketing
Strategy & Competitive Positioning. 5th Edition. Prentice Hall. (soveltuvin osin)

Hinta

115 €