Markkinoinnin perusteet 5 op (OY)- ay724106P

Kurssi voidaan liittää seuraaviin kokonaisuuksiin:
-Kauppatiede, avoimen väylä
-Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op

Aika ja paikka

Aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Verkko-opinnot

Kouluttaja

KTT Satu Nätti

Sisältö

Tiedot tarkentuvat myöhemmin.

Hinta

98 €

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avataan tietojen tarkennuttua.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207