Markkinointi 25 op (VY)

Aika ja paikka

23.09.2019 - 10.05.2020

Syksy 2019 - kevät 2020. Opinnot toteutetaan verkko-opintoina Moodlessa.

Opinnot alkavat Markkinoinnin perusteet -opintojaksolla.

Sisältö

Markkinoinnin tehtävissä korostuu usein luova ongelmanratkaisu, analyyttinen ajattelu, suhdejohtamisen taidot, vuorovaikutteinen kommunikaatio sekä kuluttaja- ja asiakaslähtöiset toimintatavat. Näiden kyvykkyyksien rakentaminen muodostaa markkinoinnin opetusohjelman ytimen. Niinpä tärkeää on paitsi markkinoinnin eri osa-alueisiin perehtyminen niin myös erilaisten opetus- ja oppimismenetelmien kautta saavutettujen kyvykkyyksien kehittäminen. Opinnot muodostavat kokonaisuuden, jossa tiedon, ymmärryksen, sovellutuksen ja analyysin kautta kehitetään valmiuksia luovaan ongelmanratkaisuun ja itsenäiseen ajatteluun markkinoinnin tehtäväkentällä.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Koko opintokokonaisuus 320 €

Yksittäiset opintojaksot 115 €

Hinnat sisältävät Vaasan yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun.

Ilmoittautuminen

12.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylivieskan toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutuspäällikkö

Minna Saharinen

minna.saharinen@pyhajarvi.fi

puh. 040 7756 931