Markkinointi liiketoiminnan kentässä 7 op (VY)

01.08.2018–31.07.2019 Pyhäjärvi, Ylivieska

Aika ja paikka

Viikot 39-45

Kurssi aukeaa ke 26.9.  Etäluennot: Johdantoluento 1.10.  klo 18-19.00 ja yhteenvetoluento 1.11. klo 18.00-19.00 ( Luennoista tulee myös tallenteet)

Kouluttaja

Päivi Borisov

Tavoitteet

Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) osaa kertoa markkinointiajattelun kehittymisestä, 2) selittää markkinoinnin aseman yrityksen liiketoiminnassa erilaisissa toimintaympäristöissä, 3) osaa kuvata markkinoinnin päätehtävät ja perusprosessit, 4) osaa soveltaa markkinoinnin peruskäsitteitä ja työkaluja markkinoinnillisen kokonaisuuden luomisessa.

Työelämävalmiudet: Markkinoinnin metataidot: Käsitteellistämisen taito. Markkinoinnin ydintaidot: Opitaan markkinoinnin peruskäsitteet ja niiden linkittyminen yrityksen liiketoimintaan. Harjoitellaan markkinoinnillisen kokonaisuuden luomista ja analysoimista.

Sisältö

Markkinoinnin peruskäsitteet, kysyntä- ja kilpailuympäristön analysointi, yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinointiprosessi sekä markkinoinnin keskeiset kilpailukeinot.

Kirjallisuus:

Kotler, Philip, Armstrong Gary & Anders Parment (2016). Principles of Marketing Scandinavian Edition. Pearson Education Limited.
Lisäksi muu opettajan ilmoittama materiaali.

Suoritustapa:

Keskustelut, tehtävät ja verkkotentti.

Verkkotentit: La 10.11. klo 9.00-15.00, Pe 14.12. klo 15.00-21.00  tai La 26.1. klo 9.00-15.00

Harjoitustyön palautuspäivät: laaditun aikataulun mukaisesti tai 2.12. tai 20.1.19

Hinta

115€