Matematiikan oppimisvaikeuksien tukeminen 1. luokalla Varga–Neményi-menetelmän avulla

Kaikilla on oikeus oppia matematiikkaa. Tämän koulutuksen perustana on Varga–Neményi -menetelmä, joka on uuden opetussuunnitelman ytimessä. Koulutuksen tavoitteena on antaa käytännön esimerkkejä matematiikan oppimisvaikeuksien havaitsemiseksi ja monipuolisia keinoja oppimisen solmukohtien avaamiseksi.

Aika ja paikka

Ma 1.2.2021 klo 9.30–16.00 Oulu, paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu erityisopettajille, erityisluokanopettajille, luokanopettajille, resurssiopettajille ja opettajatyöpareille. Koulutuksesta on hyötyä osallistujille, jotka ovat käyneet vähintään Varga–Neményi -menetelmän 1. luokan pitkän koulutuksen. Koulutuspäivään voi hyvin tulla myös ilman aikaisempaa VaNe-kokemusta ja näin saada asiaan ensi tuntumaa.

Kouluttaja

Laaja-alainen erityisopettaja, KM Mirva Krajushkin

Sisältö

Menetelmä lyhyesti

  • Käydään läpi lyhyesti menetelmän pedagogiset periaatteet ja abstraktion tie.

Hahmottamisesta lyhyesti

  • Annetaan keinoja havaita oppilaan hahmottamisen vaikeus ja ideoita siitä, miten oppilasta voidaan auttaa hahmottamisen pulmissa.

Taitojen kartoittaminen alkuopetuksessa sisältöjen lomassa

  • Ydinsisältöjen hallitsemisen kartoituksia toimintaohjeineen ja arvioituine ajankohtineen.

Varhainen tukeminen 1. luokalla

  • Tukitoimien kohdentaminen ja erityisten painoalueiden ydinsisältöjen opettaminen matematiikan oppimisvaikeusoppilaalle.

Linkkejä, vinkkejä ja oheismateriaalia

  • Koottuna erityisopetuksen välineitä, erilaisia vinkkilistoja ja koulutuksen oheismateriaalia.

Lisätietoja

Riitta Niku, puh. 044 465 2201, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi

Huomioitavaa

1. luokan kurssille ilmoittautuneiden on mahdollista ilmoittautua myös jatkokoulutukseen Matematiikan oppimisvaikeuksien tukeminen 2. luokalla Varga–Neményi-menetelmän avulla 2.2.2021

Voit osallistua 2. luokan kurssille myös, jos olet osallistunut Varga-Neményi -menetelmäkoulutukseen 1.luokalle.

Hinta

130 € sisältäen koulutuksen, materiaalin sähköisenä ja kahvit

Ilmoittautuminen

13.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan, koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Välineitä