Matematiikan oppimisvaikeuksien tukeminen 5. ja 6. luokilla Varga–Neményi -menetelmän avulla

Aika ja paikka

22.–23.9.2022 (uusi ajankohta!), to klo 9.30–15.30 pe klo 9.00–15.00 Oulu, paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu erityisopettajille, erityisluokanopettajille, luokanopettajille, resurssiopettajille ja opettajatyöpareille. Koulutuksesta on erityisesti hyötyä osallistujille, jotka ovat käyneet vähintään Varga–Neményi -menetelmän 1. luokan pitkän koulutuksen. Koulutuspäivään voi hyvin osallistua myös ilman aikaisempaa VaNe-kokemusta ja näin saada menetelmään sekä ensituntumaa että kokonaiskuva matematiikan erityisopetuksesta.

Kouluttaja

KM, luokanopettaja, erityisluokanopettaja ja Varga–Neményi -menetelmäkouluttaja Heidi Kurkinen

Työskentelen tällä hetkellä alakoulussa luokanopettajana ja toimin Varga–Neményi -yhdistyksessä erityisopetuksen kouluttajana sekä oppimateriaalin tekijänä. Viime vuodet olen työskennellyt pääasiassa alakoulun ylemmillä luokilla, mutta kokemusta löytyy myös pienten opettamisesta sekä erityisopetuksesta laaja-alaisena erityisopettajana. Matematiikan opetuksessa pidän tärkeänä asioiden vahvaa pohjustusta, konkretisointia ja linkitystä lapselle tuttuihin asioihin sekä kielentämistä. Niiden avulla lapsi oppii ymmärtämään käsitteitä ja matematiikan kieltä. Tämä on edelleen tärkeää myös isompien oppilaiden kohdalla. Koulutuksessani haluan antaa opettajille tietoa matematiikan oppimisen solmukohdista ja työkaluja siihen, miten tukea myös isompia oppilaita matematiikan haasteissa.

Sisältö

Kaikilla on oikeus oppia matematiikkaa. Tämän koulutuksen perustana on Varga–Neményi -menetelmä, joka on uuden opetussuunnitelman ytimessä. Koulutuksen tavoitteena on antaa käytännön esimerkkejä matematiikan oppimisvaikeuksien havaitsemiseksi ja monipuolisia keinoja oppimisen solmukohtien avaamiseksi. Koulutuspäivien näkökulma on niissä oppilaissa, joiden matematiikan oppimisessa näyttää olevan tavallista enemmän pulmia. Koulutuksessa annetaan keinoja kartoittaa oppilaan taitoja sisältöjen lomassa ja kohdentaa tukitoimia. Opetussuunnitelmassa on ensimmäistä kertaa mainittu erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksesta, jolloin näiden oppilaiden tukeminen on määritelty normitasolla. Tämä velvoittaa siis jokaista matematiikkaa opettavaa opettajaa. Koulutuksessa perehdytään matematiikan oppimisen keskeisimpiin sisältöihin erityisopetuksen näkökulmasta vuosiluokilla 5–6.

Koulutuspäivät muodostavat keskenään jatkumon ja sisältöinä ovat:

  • murto- ja desimaaliluvun käsitteet ja keskeisimmät laskutoimitukset
  • kertolasku allekkain
  • jakolaskun käsite ja keskeisimpiä laskutoimituksia
  • kymmenellä ja sadalla kertominen ja jakaminen ennen prosentin käsitettä
  • keskeisimmät mittayksiköt kokemuksellisesti ja mittayksiköiden ankkuroiminen.

Lisäksi esitellään materiaaleja, joita käytetään harjoitteissa ja joita matematiikan erityisopetuksessa on hyvä olla.

Hinta

190 €

Ilmoittautuminen

5.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

 

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru