Mediakulttuurin muutos 5 op (OY) - AY694531S

Aika ja paikka

11.1.-17.2.23
Zoom ja Moodle

Jakson aloitusluento:
Ke 11.1.23 klo 17.00-17.45, Zoom

Luento tallennetaan ja on katsottavissa myöhemmin.

Kouluttaja

FM Anna Nieminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää, mitä media ja mediakulttuuri ovat yhteiskunnallisina, taloudellisina ja teknologisina ilmiöinä. Hän osaa selittää median ja journalismin historialliset muutokset ja nykyiset trendit. Opiskelija osaa tulkita viestinnällisiä tapauksia myös viihteen teorian, julkisuusteorian, sananvapauden ja viestinnän sosiaalisen vastuun problematiikan sekä median vallankäytön näkökulmista.

Sisältö

Mediakulttuurin kehitys

Suoritustapa

Aloitusluento, ohjattu opiskelu Moodlessa, itsenäinen työskentely, analyysitehtävä, essee

Arviointi: 0–5

Oppimateriaali

- Väliverronen, Esa (toim.): Journalismi murroksessa. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, 2009.
TAI: Kortti, Jukka: Mediahistoria. Viestinnän merkityksiä ja muodonmuutoksia puheesta bitteihin. Helsinki: SKS, 2016.
TAI: Gripsrud, Jostain: Understanding Media Culture.London: Arnold, 2002
TAI: Gripsrud, Jostain: Mediekultur och mediesamhälle. Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 2011.

- Moodlessa oleva materiaali

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru