Miten historiaa tutkitaan? Menetelmien perusteista soveltamiseen 5 op (OY) - ay700127P

Aika ja paikka

Ke 15.1., ma 20.1., ke 22.1., ke 29.1., ma 3.2. ja ke 5.2.2020 klo 17.00-18.30

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

FT, dosentti Marianne Junila

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa lukea, analysoida ja arvioida historiatieteellisiä tutkimuksia tieteenalan perusnäkökulmia ja -periaatteita soveltaen, laatia tältä pohjalta tiiviin suullisen esityksen sekä osallistua historiatieteelliseen keskusteluun.

Opiskelija osaa määritellä pääpiirteittäin, miten historiantutkimusta käytännössä tehdään ja hän tutustuu tutkimusprosessiin ja oppii tieteenalan käytännöt.

Opiskelija kehittää yksilö- ja ryhmätyöskentelytaitojaan sekä harjoittelee tieteellistä kirjoittamista ja tieteellisten tekstien kriittistä lukemista.

Sisältö

Tutkimusmenetelmien perusteet, perehtyminen uusimpaan tutkimukseen

Suoritustapa

Luento, kirjallisuus, ryhmäistunnot, harjoitustyö ja suullinen esittäminen

Kirjallisuus

Erikseen osoitettava kirjallisuus

Hinta

98 €

Opinnot ovat maksuttomat Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.