Mentalisaatio vuorovaikutustyössä

28.09.2022-29.09.2022 Verkossa

Kyky hahmottaa oman ja toisen mielen toimintaa

Aika ja paikka

Ke–to 28.–29.9.2022 klo 12.30–16.00 verkossa

Kohderyhmä

Työote sopii eri ikäisten kohderyhmien kanssa toimiville, ihmistyötä tekeville ammattilaisille. Osallistuminen ei edellytä aiempaa mentalisaatioteorian opiskelua, mutta myös aiheeseen perehtyneet voivat löytää uusia näkökulmia.

Kouluttaja

Erikoispsykologi PsL, psykoterapeutti (Valvira, KELA) työnohjaaja STOry Nina Pyykkönen, Suomen Mentalisaatioinstituutti / Mind Dynamics Oy

Sisältö

Koulutuksen tavoitteena on perehtyä mentalisaatioteoriaan ja mentalisaatioon perustuvaan työskentelytapaan vuorovaikutustyössä. Mentalisaatioperustainen työote on vuorovaikutusta tervehdyttävä, asiakastyön vaikuttavuutta merkittävästi vahvistava, työssä jaksamista tukeva ja uusimpaan tieteelliseen ja psykoterapeuttiseen ymmärrykseen perustuva lähestymistapa kaikenlaisiin ihmissuhteisiin.

Mentalisaatiolla tarkoitetaan kykyä hahmottaa oman ja toisten mielen toimintaa. Toisin sanoen, se on pyrkimystä nähdä päällepäin näkyvän käyttäytymisen taakse ja pohtia, minkälaisia mielen tiloja käyttäytymisen takana on. Mentalisaatio on avain sekä itsen että toisten ihmisten ymmärtämiseen: kun ymmärrämme, minkälaiset sisäiset kokemukset motivoivat omaa ja toisen käyttäytymistä, voimme tehokkaasti vähentää väärintulkintoja. Mentalisaatio ei siis kohdistu vain toisiin ihmisiin, vaan myös omaan sisäiseen maailmaamme - toisin kuin usein luulemme, ei omakaan mielemme ole itsellemme läpinäkyvä.

Mentalisaatio on meissä kaikissa olemassa oleva, luontainen inhimillinen kyky, joka vähenee stressaavissa tilanteissa. Turvattomuuden ja uhan kokemus sammuttaa mentalisaatiokykymme ja pakottaa selviytymismoodiin, minkä seurauksena vuorovaikutus voi vääristyä ja ihmissuhteet tulehtua. Turvattomuuden kokemus vaikuttaa myös ratkaisevasti kykyymme oppia uutta vuorovaikutuksessa.

Hinta

230 € sisältäen materiaalin sähköisenä

Ilmoittaudu

2.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus toteutuu, vielä ehdit ilmoittautua mukaan!

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201