Merkityksellisyysjohtaja 10 op

26.09.2023–12.12.2023 Verkossa

Merkityksellisyys on tutkitusti yksi tärkeimmistä sitoutumista parantavista tekijöistä ja se on yhteydessä useisiin työssä vaikuttaviin tekijöihin työtyytyväisyydestä ja motivaatiosta suorituskykyyn ja yrityksen parempaan kannattavuuteen
Niin tärkeää kuin merkityksellisyys on jo nyt, sen rooli tulee kasvamaan entisestään. Merkityksellisyys raivaa vahvasti tietään tulevaisuuden työelämän kilpailu- ja erottuvuustekijänä.

Aika

26.9.–12.12.2023

Paikka

Verkko

Kohderyhmä

Esihenkilö- ja johtamistehtävissä työskentelevät, HR-henkilöstö, tiimeissä työskentelevät, tulevaisuuden asiantuntijat, kaikki merkityksellisyyden johtamisesta kiinnostuneet

Ilmoittautuminen

8.9. mennessä

Hinta

1700 €

Aika ja paikka

Ti 26.9. klo 9–11, ti 17.10. klo 9–15, ke 15.11. klo 9–15, ti 12.12.2023 klo 9–15 verkossa (kontaktipäivät)


Kurssin suorittaminen

Kurssi koostuu luennoista, yhteisistä kontaktipäivistä (etänä), itsenäisesti suoritettavista tehtävistä ja taustamateriaaleihin tutustumisesta. Suoritustapa tukee joustavuutta. Kaikki luennot on nauhoitettu etukäteen, jotta teoriaan perehtyminen voidaan toteuttaa juuri silloin, kun se itselle sopii. Luentoihin voi myös halutessaan palata niin usein kuin kokee tarpeelliseksi.

Kontaktipäivät ovat yhteisöllisiä ja osallistavia. Niiden tavoitteena on  syventää teoriatietoa organisaatioiden käytännön arkeen yhteisten harjoitusten ja keskustelujen avulla.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu johdolle, HR:lle, esihenkilöille, team leadeille, tulevaisuuden asiantuntijoille ja kaikille merkityksellisyyden johtamisesta kiinnostuneille

Kouluttaja

Johanna Huhtamäki on DI, positiivisen psykologian asiantuntija ja pääkouluttaja positiivisen johtamisen ja kukoistavien organisaatioiden koulutusohjelmassa, valmentaja, tietokirjailija ja väitöstutkija, joka tutkii menestyksen taustalla vaikuttavia ajattelumalleja ja tuo rohkeasti yhteen näkemyksiä eri tieteenaloilta.

Saana Rossi on YTM, yksi Suomen tunnetuimmista HR- ja rekrytointivaikuttajista, puhuja, advisor, hallitusammattilainen ja kirjailija, joka rakastaa suoraa puhetta, merkityksellisemmän ja innostavamman työelämän rakentamista sekä kirjoittamista. Saana on työskennellyt mm. henkilöstön menestymisestä vastaavana johtajana Euroopan parhaana työpaikkana palkitussa pörssiyhtiössä.

Johanna HuhtamäkiRossi Saana
Johanna Huhtamäki           Saana Rossi

Taustaa

Merkityksellisyys on yhä enemmän tapetilla julkisessa keskustelussa ja se nousee jatkuvasti työnantajatutkimuksissa yhdeksi keskeiseksi syyksi vaihtaa työnantajaa.
Se on samalla väärin ymmärretty ja täysin alihyödynnetty keino työnantajan pito- ja vetovoiman rakentamisessa ja hyvinvoinnin ja tuottavuuden johtamisessa. Merkityksellisyyden merkityksestä puhutaan paljon, mutta konkreettiset keinot ja taidot rakentaa merkityksellisyyttä vaikuttavat puuttuvan.

Merkityksellisyys on tutkitusti yksi tärkeimmistä sitoutumista parantavista tekijöistä ja se on yhteydessä useisiin työssä vaikuttaviin tekijöihin työtyytyväisyydestä ja motivaatiosta suorituskykyyn ja yrityksen parempaan kannattavuuteen. Niin tärkeää kuin merkityksellisyys on jo nyt, sen rooli tulee kasvamaan entisestään. Merkityksellisyys raivaa vahvasti tietään tulevaisuuden työelämän kilpailu- ja erottuvuustekijänä.

Tavoitteet

Koulutusohjelmassa merkitystä ja sen johtamista tarkastellaan useista näkökulmista. Koulutusohjelman suorittamisen jälkeen osallistuja osaa:

Merkityksellisyys:

 • arvioida organisaationsa merkityksellisyyttä ja tunnistaa, mistä ja miten merkityksellisyyden kokemus rakentuu  
 • johtaa, rakentaa ja vahvistaa organisaatio-, tiimi- ja yksilötason merkityksellisyyden kokemusta
 • mitata merkityksellisyyttä ja analysoida mittauksen tuloksia
 • suunnitella ja toteuttaa erilaisiin tilanteisiin ja tavoitteisiin parhaiten soveltuvia merkityksellisyyttä rakentavia, kehittäviä ja vahvistavia toimintoja ja interventiota
 • rakentaa, johtaa ja sanoittaa osallistavasti innostavia ja sitouttavia visioita ja missiota
 • kehittää johtaa positiivisia ja toimivia ihmissuhteita työssä osana merkityksellisyyden johtamisessa

Työnantajakuvan rakentaminen ja vastuullinen työnantajuus:

 • suunnitella ja kehittää houkuttelevaa ja merkityksellisyyslähtöistä työnantajakuvaa kilpailutekijänä
 • soveltaa hyvin johdettua työnantajakuvaa keskeisenä osana työnantajan kiinnostavuutta ja vetovoimaisuutta
 • johtaa arjen toiminnasta nousevia ja toimintaa ohjaavia ja kehittäviä arvoja
 • selittää vastuullisen työnantajuuden merkityksen
 • rakentaa merkityksellisyyttä sisäisesti ja ulkoisesti osana sosiaalista vastuullisuutta

Yksilölähtöinen johtaminen ja sitouttaminen:

 • selittää yksilölähtöisen johtamisen vaikutuksen työnantajan sitouttamisen ja pitovoiman rakentamisessa
 • kehittää ja johtaa oikeanlaista sitoutumista merkityksellisyyden johtamisen työkaluja ja keinoja hyväksikäyttäen
 • selittää sisäisen motivaation ja merkityksellisyyden välisiä yhteyksiä
 • johtaa, arvioida ja kehittää edellytyksiä sisäisen motivaation tukemiseen ja vahvistamiseen
 • johtaa, edistää ja tukea hyvinvointia merkityksellisyyden viitekehyksiä hyödyntäen

Vahvuuksien johtaminen:

 • arvioida omia vahvuuksiaan ja laajentaa niiden hyödyntämistä tehokkaasti merkityksellisyyden johtajana
 • tunnistaa, hyödyntää, kehittää ja johtaa yksilöiden ja tiimien vahvuuksia, joiden avulla voidaan saavuttaa suurempi potentiaali niin yksilö-, tiimi-, kuin organisaatiotasollakin
 • kehittää omia ja muiden työelämätaitojen osaamispääomaa ja tunnistaa tulevaisuuden työelämän vaatimukset
 • johtaa ja rakentaa tulevaisuuden vaatimuksiin perustuvaa vahvuusperusteista osaamista organisaatioon

Rekrytointiprosessi:

 • rakentaa ja kehittää osaajalähtöisen rekrytointiprosessin
 • perustella rekrytoinnin ja merkityksellisyyden välisen yhteyden osaajien houkuttelussa, rekrytoinnin onnistumisessa ja menestyksekkäässä perehdytyksessä

Sisältö

Koulutus yhdistää uusinta tieteellistä tutkimusta ja työelämän arkea elävän elämän esimerkkien ja vahvan työelämäjohtamiskokemuksen kautta. Se sukeltaa niin yksilötason merkityksen löytämiseen kuin työnantajatason keinoihin merkityksellisyyden rakentamisessa ja johtamisessa ja kattaa teoreettisen taustan sekä sisäisen pitovoiman ja ulkoisen vetovoiman rakentamisen merkityksen avulla.
Koulutus antaa konkreettisia keinoja teoreettisen viitekehyksen ja kokemuksen tukemana siihen, miten

 1. nykyinen henkilöstö saadaan sitoutettua ja voimaan hyvin ja miten yksilö-, tiimi- ja organisaatiotason merkityksellisyyttä johdetaan
 2. uusia ammattilaisia saadaan houkuteltua taloon merkityksellisyyden avulla
 3. työnantajan toiminta- ja kilpailuetua ja kannattavuutta voidaan parantaa merkityksellisyyden johtamisen kautta
 4. osallistujat rakentavat edelläkävijöinä tulevaisuuden työelämätaitoja ja erityisasiantuntijuutta merkityksellisyysjohtajina.

Moduulit

1. Merkityksen johtaminen  

 • Merkityksen merkitys - miksi sillä on väliä
 • Työelämämurros, työnantajatutkimukset ja työn tulevaisuus
 • Merkitys työhyvinvoinnin kulmakivenä
 • Työn merkityksellisyys ja sen vaikutukset

2. Merkityksen johtamisen työkalupakki

 • Miten merkitystä voidaan rakentaa
 • Merkityksellisyyden osatekijät yksilö- ja tiimitasolla
 • Merkityksellisyyden mittaaminen
 • SPIRE-malli merkityksen rakentamisessa

3. Merkityksellisyyden johtaminen yrityksen pito- ja vetovoimana

 • CARMA-malli merkityksen johtamisessa
 • Merkityksellisyys pitovoimana
 • Merkityksellisyys osana työnantajakuvaa ja osaajien houkuttelua
 • Merkityksellisyys ehdokaslähtöisen rekrytoinnin, perehdytyksen ja onnistuneen sitouttamisen rakentajana
 • Merkityksellisyyden johtaminen tulevaisuuden työelämässä

Osaamisen arviointi    

Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa webinaareissa (poissaolojen korvauksesta sovitaan opiskelijan kanssa) ja kurssitehtävien suorittamista.  

Arviointikriteerit            

Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija osaa

 • hyödyntää yleisempiä merkityksellisyyden teorioita merkityksellisyyden rakentamisessa ja johtamisessa
 • kehittää ja omia ja muiden työelämätaitojen osaamispääomaa nyt ja tulevaisuuden vaatimuksia ajatellen
 • rakentaa ja vastuullista työnantajuutta ja osaajalähtöistä rekrytointiprosessia sekä johtaa hyödyntäen innostavia visioita ja missioita
 • hyödyntää yksilölähtöistä vahvuusperusteista johtamista sitouttamisen ja pitovoiman työkaluina
 • kehittää ja johtaa arjen toiminnasta nousevia arvoja
 • hyödyntää ja johtaa hyvinvointia, sisäistä motivaatiota ja korkeatasoisia yhteyksiä merkityksellisyyden rakentamisessa ja sen kautta
 • mitata merkityksellisyyden kokemista ja toteuttaa erilaisia interventiota merkityksellisyyden tuntemisen tueksi

Hinta

1700 €, laskutetaan kolmessa erässä

Ilmoittaudu

8.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201