Metsäpajaohjaaja™ 5 op

09.08.2023–15.11.2023 Oulu, Verkossa

Metsäpaja on työpaja tai muuta ryhmätoimintaa, joka on viety luontoympäristöön. Sen keskiössä on suomalainen luonto ja sen merkitys uuden oppimiseen ja hyvinvointiin. Metsäpajaan osallistujat oppivat uutta ja saavat elämyksiä luontoympäristöstä.

Aika

9.8.–15.11.2023

Paikka

Pääosin verkossa, yksi lähijakso Oulussa

Kohderyhmä

Kaikki jotka haluavat oppia uutta suomalaisesta luonnosta ja sen hyödyntämisestä ryhmien kanssa toimiessa

Ilmoittautuminen

28.6. mennessä

Hinta

1395 €

Lisätietoja

Riitta Niku, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2201

Aika ja paikka

9.8.–15.11.2023 Oulu / verkossa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, johon liittyy etäluentoja (Zoom), itseopiskelua, tehtäviä sekä lähiopetusviikonloppu Oulussa.

Keskiviikkoisin 9.8.–20.9., 4.10., 8.11. ja 15.11.2023 klo 17–19 etäopetus Zoomissa

Pe–su 22.–24.9.2023 lähipäivät Oulussa / maastossa
Päivät toteutetaan Oulun Sanginjoella Ahinmajalla. Majalla mahtuu yöpymään 4–5 henkilöä, lisäksi telttamajoitus on mahdollinen. Muun majoituksen opiskelija hankkii itse.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille, joilla on halu oppia uutta suomalaisesta luonnosta ja sen hyödyntämisestä ryhmien kanssa toimiessa. Koulutuksesta hyötyvät erityisesti kasvattajat, opettajat, työnohjaajat ja erilaiset valmentajat. Myös sote-alan osaajille koulutus antaa välineitä oman työn kehittämiseen.

Kouluttaja

Kouluttajina toimivat

Rita Porkka
Ympäristösuunnittelija AMK, agrologi YAMK, ympäristökasvattaja, metsäpedagogi. Luontohoivaohjaaja, joogaohjaaja ja neuropsykiatrinen valmentaja (helmikuu 2023). Erityisosaaminen: luonnon hyvinvointivaikutukset, metsäpajojen suunnittelu ja toteutus, metsät oppimisympäristönä.

Riikka Heikkilä
Metsätalousinsinööri YAMK, metsäpedagogi. Pitkä kokemus metsäalan kouluttajana ja luonnonvara-alan kehittäjänä. Erityisosaaminen: Metsien tyypittely, opaskasvit ja ”luonnon lukeminen”.

Raili Hokajärvi
Maa- ja metsätalouden tohtori, metsäpedagogi. Työhyvinvoinnin erikoistumisopinnot. Pitkä kokemus ammattikorkeakoulun lehtorina sekä luonnonvara-alan kehittäjänä. Erityisosaaminen: paikkatieto ja kartat, luonnontuotteet.

Tavoitteet

MetsäpajaohjaajaTM-koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa

 • selittää luonnon merkityksen oppimis- ja toimintaympäristönä
 • hyödyntää metsäympäristöä omassa arjessaan ja / tai työssään
 • tunnistaa tavallisimmat metsä- ja suotyypit ja nimetä niihin liittyviä opaskasveja
 • nimetä luonnon hyvinvointivaikutuksia ja hyödyntää niitä omassa arjessaan sekä ryhmien kanssa toimimisessaan
 • lukea karttaa ja kompassia
 • hyödyntää karttaselainta maastossa kulkiessaan
 • tehdä turvallisesti nuotion ja keittää nuotiokahvit
 • selittää Suomen metsänomistajarakenteen
 • päätellä milloin oma toiminta on luvanvaraista ja kuinka lupakäytänteissä edetään
 • tunnistaa metsäalan tärkeimmät organisaatiot ja niiden merkityksen luonnossa toimijan näkökulmasta
 • suunnitella toteutuskelpoisen ja laadukkaan metsäpajan.

Arviointikriteerit: hyväksytty / hylätty.


Koulutuksen suoritustavat

Etäluennot, teemakohtaiset tehtävät, oheiskirjallisuus ja osallistuminen maastopainotteisiin lähipäiviin. Lopputyö, jonka voi toteuttaa kirjallisena tai videomuodossa. Lopputyössä suunnitellaan toteutuskelpoinen metsäpaja joko autenttiselle tai kuvitellulle kohderyhmälle. Lopputyö kokoaa opitut teemat yhteen ja osoittaa opiskelijan sisäistäneen koulutuksen keskeiset asiat. Opiskelijalla on mahdollista varata 1-2 erillistä ohjausaikaa lopputyön työstämisen aikana.

Koulutuksen voi suorittaa työn ohessa ja sen hyväksytystä suorittamisesta saa todistuksen. Halutessaan opiskelija voi liittyä maksuttomaan Naturestin metsäpajaohjaajaverkostoon, jonka jäsenenä hänen on mahdollista olla mukana Naturestin metsäpajoissa osatoteuttajana.

Sisältö

MetsäpajaohjaajaTM-koulutuksessa opit ymmärtämään ja hyödyntämään metsää oppimis- ja toimintaympäristönä sekä suunnittelemaan itse metsäpajapäiviä. Se lisää ymmärrystäsi Suomen metsistä, niiden rakenteesta ja käytöstä. Saat varmuutta metsäluonnon hyödyntämiseen erilaisten ryhmien kanssa toimiessasi. Koulutuksessa paneudumme myös metsän hyvinvointivaikutuksiin sekä luonnon merkitykseen luovuuden lähteenä.

Saat käytännön oppia mm. metsä- ja kasvupaikkatyyppeihin, opaskasveihin sekä turvalliseen liikkumiseen metsässä. Ymmärrät suoluonnon merkityksen ja mahdollisuudet. Harjoittelemme yhdessä kompassinkäyttöä ja tutustumme selainpohjaisiin karttasovelluksiin. Vastuullisuusosiossa perehdyt siihen, kuinka kestävyyden eri teemat tulee huomioida luontoympäristössä toimiessamme ja opimme ennakoimaan mahdollisia riskejä sekä tekemään turvallisuussuunnitelman omaan tapahtumaan.


Ohjelma

Ke 9.8.2023 klo 17–19 Koulutuksen aloitus (Zoom)
Orientaatiotehtävän anto
Tavoitteet
Koulutussisällön ja kouluttajien esittely
Tutustuminen koulutusalustaan

Ke 16.8.2023 klo 17–19 Metsä oppimisympäristönä (Zoom)
Kognitiiviset toiminnot
Luonnon merkitys oppimiseen ja luovuteen
Työpajamalleja eri kohderyhmille

Ke 23.8.2023 klo 17–19 Suomen metsät (Zoom)
Metsien rakenne
Kasvupaikka- ja metsätyypit
Yleisimmät puulajit ja niiden käyttö

Ke 30.8.2023 klo 17–19 Suomen soista (Zoom)
Soiden synty ja kehitys
Yleisimmät suotyypit
Suot kansanperinteessä

Ke 6.9.2023 klo 17–19 Liikkuminen metsässä (Zoom)
Hyödylliset karttaohjelmat
Mitä kartat kertovat
Miten löydän haluamaani paikkaan

Ke 13.9.2023 klo 17–19 Metsänomistajuus (Zoom)
Metsien omistus ja erilaisetmetsänhoidolliset tavoitteet
Metsäorganisaatiot Suomessa

Ke 20.9.2023 klo 17–19 Vastuullisuus (Zoom)
Turvallisuus ryhmien kanssa toimiessa
Jokaisen oikeudet ja vastuut
Luvat ja maksut

Pe 22.9. – su 24.9.2023 Lähipäivät Oulussa / maastossa
Opaskasvit ja kasvupaikkatyypit, liikkuminen metsässä, vastuullisuus, hyvinvointivaikutukset,
osallistamisen ja palautteen keruun menetelmiä, metsäpajademonstraatio

Ke 4.10.2023 klo 17–19 Metsän hyvinvointivaikutukset (Zoom)
Metsien terveyshyödyt
Luonnon palauttava voima

Ke 8.11.2023 klo 17–19 Lopputöiden esittely, osa 1. (Zoom)
Vertaisarviointia

Ke 15.11.2023 klo 17–19 Lopputöiden esittely, osa 2. (Zoom)
Vertaisarviointia

Hinta

1395 €, sisältää opetuksen ja materiaalit sekä lähipäivinä kahvit ja keittolounaan. Laskutetaan kolmessa erässä.

Ilmoittaudu

28.6. (!) mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Palautteita aiemmasta koulutuksesta

”Koulutus sopii täydennykseksi kaikille, joilla ei ole koulutusta näihin asioihin. Soisi kaikkien esim. sosiaali- ja terveysalalla sekä kouluilla työskentelevien käyvän tämän tyyppisen koulutuksen.”

”Pystyn jo nyt hyödyntämään oppimaani oman työn yhtenä elementtinä ja kenties tulevaisuudessa muotoilen asiakkaitteni tarpeisiin yksilöllisiä luontotyöpajoja.”
”Koulutus sopii moneen työhön, esim. perhetyötä tekevät saavat tästä varmasti paljon työkaluja työhönsä, etenkin jos metsä ja luonto on heille itselleen luonteva paikka toimia.”
”Työyhteisöjen hyvinvoinnin kanssa työskentelevät hyötyisivät myös tästä koulutuksesta. Voisin kyllä hyvin suositella myös kuntoutus- sekä vanhustyötä tekeville. Koulutus on hyvin sovellettavissa moneen tarpeeseen.”
”Hyödynnän koulutuksen antia ja opittua omassa työssäni varhaiskasvatuksen ulko-opena ja ympäristökasvattajana.”

” Sain vahvistusta soveltaa luontoa vahvemmin omassa työssä. Tiedän, että tärkeää asiaa vien eteenpäin.”

 

”Olette kyllä timanttinen tiimi! Jatkakaa samaan maanläheiseen malliinne.”
”Kiitos todella mielenkiintoisesta koulutuksesta!”
”Kiitokset kun sain olla mukana! Ihan huippumahtava kouluttajaporukka, asiantuntevia, luontevia ja maanläheisiä sopivassa suhteessa.”
”Koulutus sisälsi sopivasti teoriaa, käytännön harjoituksia ja esimerkkejä sekä osallistavaa keskustelua ja asioiden jakamista.”