Mielen hyvinvoinnin vahvistaminen – tietoa, taitoa ja välineitä vanhustyöhön

Aika ja paikka

Ti 29.3.2022 klo 9.00-15.30 verkossa
Voit osallistua koulutukseen etänä omalta laitteeltasi. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Kohderyhmä

Ikääntyneiden kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä muut aiheesta kiinnostuneet

Kouluttaja

Toimialapäällikkö, PsT Sirkkaliisa Heimonen
Sirkkaliisa Heimonen on psykologian tohtori, sairaanhoitaja ja ratkaisukeskeinen valmentaja. Hän työskentelee toimialapäällikkönä Ikäinstituutissa luotsaten mielen hyvinvoinnin asiantuntijuusaluetta, Ikäopisto-toimintaa, Elämänote-ohjelman kehittämistyötä ja Yhdessä Kotikulmilla -hanketta.

Heimonen on toiminut lähes 25 vuoden ajan lukuisissa vanhustyön ja ikääntymisen psykologian asiantuntija- ja kehittämistehtävissä sekä luennoitsijana ja työyhteisöjen valmentajana. Hänen aktiiviseen julkaisutoimintaansa kuuluu oppikirjoja, oppaita ja artikkeleita niin ikäihmisten mielen hyvinvoinnista kuin muistisairaiden ihmisten hoidosta ja palveluista. Suomen Psykologiliitto valitsi Heimosen vuoden psykologiksi 2013. Hänen kiinnostuksen kohteensa liittyvät positiiviseen psykologiaan ja ratkaisukeskeisyyteen, joiden valossaavautuu monia innostavia näkökulmia ikäihmisten mielen hyvinvointiin ja sen vahvistamisen mahdollisuuksiin.

Suunnittelija, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, YTM Paula Noronen
Paula Noronen on toiminut pitkään kehittämistyössä ja ohjaus- ja koulutustehtävissä. Hänen osaamisalueitaan ovat mm. kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen, tarinallisuus ja elämäntarinat sekä vapaaehtois- ja vertaistukitoiminta sekä kouluttaminen valmentavalla otteella. Paula on kiinnostunut hyvän kohtaamisen kysymyksistä, mielen hyvinvoinnin teemoista sekä yhteiskehittämisestä työyhteisöjen kanssa.

Sisältö

Koulutuksessa syvennytään tarkastelemaan ikäihmisten mielen hyvinvointia ja sen vahvistamisen keinoja.

Keskeisiä sisältöteemoja ovat:

  • Mielen hyvinvointi ikääntyessä
  • Voimaantumista vahvistava ohjaus
  • Tunnetaidot ja myötätunto ohjauksessa
  • Myötätuntoisen mielen voimaa kohtaamisiin
  • Oivalluttavat kysymykset ohjauksessa
  • Harjoituksia, välineitä ja malleja mielen hyvinvointiin Ikäinstituutista

Hinta

155 €

Ilmoittautuminen

3.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Minna Saharinen
puh. 040 775 6931
minna.saharinen@pyhajarvi.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru