Mielenterveyden ensiapu® 1 - Mielenterveys elämäntaitona (kevät 2023)

18.04.2023–15.05.2023 Verkossa

Mielenterveyden ensiapu® 1 – Mielenterveys elämäntaitona on voimavaralähtöinen kansalaistaitokoulutus. Koulutus tarjoaa tutkittua tietoa mielenterveydestä sekä keinoja oman ja toisten mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Mielenterveyttä lähestytään voimavarana, mielen hyvänä vointina ja ihmisen kykynä selviytyä arjessa.

Aika ja paikka

Ti 18.4., 25.4., 2.5., 9.5. ja ma (!) 15.5.2023 klo 14.30–16.00 verkko, koulutus järjestetään Teams alustalla

Lisäksi koulutukseen sisältyy itsenäisiä tehtäviä kokoontumisten välillä (koulutuksen kokonaislaajuus on 14 t).

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille, jotka haluavat vahvistaa omaa tai läheistensä mielenterveyttä

Kouluttaja

MTEA®-ohjaaja Pirjo Virkkunen

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen  

  • tiedät mitä mielenterveys on
  • tiedät miten mielenterveyttä voi edistää
  • mielenterveysosaamisesi on lisääntynyt.

Sisältö

Mielenterveys osana hyvinvointia ja terveyttä
Tunnetaidot
Elämän monet kriisit ja selviytyvä ihminen
Ihmissuhteet ja vuorovaikutus mielenterveyden tukena
Mielenterveys ja arjen taidot

Peruskoulutuksen jälkeen on mahdollista hakea Mieli Suomen Mielenterveys ry:n MTEA1-ohjaajakoulutukseen.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

Hinta

110 € sisältäen oppikirjan (Mielenterveys elämäntaitona, Mielenterveyden ensiapu®1) ja todistuksen

Ilmoittaudu

30.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Palautetta Mielenterveys elämäntaitona -koulutuksesta


Isoin oivallus oli, että mielenterveys kuuluu kaikille eikä se ole sairaus.


Muistan taas, että omasta jaksamisesta täytyy pitää huolta.


Sain eväitä kohdata monia asiakastyössä esiin nousevia asioita.


Mielenterveydestä puhuminen pelotti. Ihan turhaan.