Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus 25-30 op (OY) - AYA635802

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2022-2023
Opinnot toteutetaan verkko-opintoina.

Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuuden voi suorittaa 25 tai 30 opintopisteen laajuisena.

Kokonaisuuteen voit ilmoittautua sekä syys- että kevätlukukaudella. Jaksokohtaiset ilmoittautumisen päättymisajat ja suoritusaikataulut näet kurssien tiedoista.

Opintojen suorittaminen kannattaa aloittaa Mikroyrittäjyyden perusteet tai Introduction to micro-entrepreneurship in Finland -kurssista, minkä jälkeen voit edetä haluamassasi järjestyksessä. Em. kurssit ovat keskenään vaihtoehtoisia.

Sisältö

Tämä verkkokoulutuskokonaisuus tarjoaa tietoa mikroyrittäjyydestä joustavasti, uusimman tutkimustiedon pohjalta. Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Kursseilla saa mahdollisuuden ratkoa mikroyritysten käytännön haasteita, kehittää oman tai case-yritysten liiketoimintaa sekä kehittää omaa osaamispääomaa. Kursseilla saa ymmärryksen mikroyritysten menestyksen esteistä sekä riskeistä ja ratkaisuja menestyksen saavuttamiseen.

Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuuden voi sisällyttää sivuaineeksi kauppatieteen kandidaatintutkintoon.

Kursseilla tehdään käytännöllisiä harjoituksia tai kehittämisprojekteja, jotka arvioidaan joko hyväksytty/hylätty tai 0-5.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Huomioitavaa

Opintojen tiedot ovat alustavia, muutokset mahdollisia.

Hinta

Koko opintokokonaisuus 25 op: 375 €
Yksittäiset opintojaksot 5 op: 75 €

Mikäli haluat suorittaa 30 op:n kokonaisuuden, hinta on 450 €.

Ilmoittautuminen

22.8.22 mennessä; mukaan voi tulla myös myöhemmin

Opintokokonaisuuden voi suorittaa 25 tai 30 op:n laajuisena.
- Ilmoittautuminen kokonaisuuteen tarkoittaa 25 op:n laajuutta, jolloin kokonaisuuteen kuuluu viisi opintojaksoa kuudesta vaihtoehtoisesta jaksosta.
- Mikäli suoritat kokonaisuuden 30 op:n laajuisena, ilmoittaudu kuudennelle jaksolle erikseen.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (22.8.22) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Ohjaus ja lisätiedot

Opinto-ohjaus:
avoin.yliopisto@oulu.fi

Lisätietoja:
Päivi Lohikoski, FT, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin koulutuspäällikkö
paivi.lohikoski@oulu.fi, +358 50 4769677

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru