Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus 25-30 op (OY) - AYA635802

05.09.2022–04.06.2023 Verkossa

Aika ja paikka

-
Opinnot toteutetaan verkko-opintoina.

Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuuden voi suorittaa 25 tai 30 opintopisteen laajuisena.

Kokonaisuuteen on jatkuva ilmoittautuminen, eli voit ilmoittautua opintoihin sinulle sopivana aikana opintojen toteutusajan puitteissa. Kurssit ja opintokokonaisuus on ns. non-stop.

Opintojen suorittaminen kannattaa aloittaa Mikroyrittäjyyden perusteet tai Introduction to micro-entrepreneurship in Finland -kurssista, minkä jälkeen voit edetä haluamassasi järjestyksessä. Em. kurssit ovat keskenään vaihtoehtoisia.

Sisältö

Tämä verkkokoulutuskokonaisuus tarjoaa tietoa mikroyrittäjyydestä joustavasti, uusimman tutkimustiedon pohjalta. Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Kursseilla saa mahdollisuuden ratkoa mikroyritysten käytännön haasteita, kehittää oman tai case-yritysten liiketoimintaa sekä kehittää omaa osaamispääomaa. Kursseilla saa ymmärryksen mikroyritysten menestyksen esteistä sekä riskeistä ja ratkaisuja menestyksen saavuttamiseen.

Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuuden voi sisällyttää sivuaineeksi kauppatieteen kandidaatintutkintoon.

Kursseilla tehdään käytännöllisiä harjoituksia tai kehittämisprojekteja, jotka arvioidaan joko hyväksytty/hylätty tai 0-5.

Huomioitavaa

Kurkistuskurssin Tunnista osaamisesi ja vahvuutesi - löydä oma polkusi - AY724848P  2 op:n suoritus hyväksiluetaan opintokokonaisuuden Mikroyrittäjyyden perusteet -kurssin (5 op) sisällöiksi.

Hinta

Koko opintokokonaisuus 25 op: 375 €
Yksittäiset opintojaksot 5 op: 75 €

Mikäli haluat suorittaa 30 op:n kokonaisuuden, hinta on 450 €.

Ilmoittaudu

Opintokokonaisuuteen voit ilmoittautua läpi vuoden.

Opintokokonaisuuden voi suorittaa 25 tai 30 op:n laajuisena.
- Ilmoittautuminen kokonaisuuteen tarkoittaa 25 op:n laajuutta, jolloin kokonaisuuteen kuuluu viisi opintojaksoa kuudesta vaihtoehtoisesta jaksosta.
- Mikäli suoritat kokonaisuuden 30 op:n laajuisena, ilmoittaudu kuudennelle jaksolle erikseen.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Tuutorointi ja lisätiedot

Tuutorointi kesäyliopiston opiskelijoille:

Tuutor-tunnit kesäyliopiston opiskelijoille järjestetään joka kuukauden viimeinen arkipäivä klo 15-15.45. Näillä tunneilla voit keskustella sekä opiskelun käytännöistä, opiskeluprosessista yliopistolla että sisällöistä. Tuutor-tunnit järjestetään etänä Teams-yhteydellä.

Tuutor: Markus Rytinki, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, projektitutkija
markus.rytinki@oulu.fi, +358 50 466 3952

Lisätietoja:

Kristiina Anttila, KM, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, koulutussuunnittelija
kristiina.anttila@oulu.fi, +358 50 592 4626