Mikroyritykset muuttuvissa toimintaympäristöissä 5 op (OY) - AY724845P

05.09.2022–01.05.2023 Verkossa

Aika ja paikka

5.9.22 - 1.5.23
Verkko-opetus. Opintojakso toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä.

Kohderyhmä

Mikroyrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet, freelancerit, yritysneuvojat ja muut yritysten asiantuntija- ja kehittämistehtävissä toimivat, aluekehittämisen asiantuntijat sekä kaikki tästä aiheesta kiinnostuneet.

Kouluttaja

Katariina Ala-Rämi, FT, Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn erikoistutkija

Lisätietoa kouluttajasta:
https://www.oulu.fi/fi/joy/koulutushaku/mikroyritykset-muuttuvissa-toimintaymparistoissa-avoin-yo-1

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää mikroyritysten verkostojen ja toimintaympäristön laajuuden ja sen osatekijät sekä miten nämä vaikuttavat yrityksen toimintaan
- oppii ennakoinnin menetelmiä, tunnistamaan globaaleja megatrendejä ja hyödyntämään niitä muutoksen ennakoinnissa
- on tietoinen toimintaympäristön ja siellä tapahtuvien muutosten mahdollisuuksista ja haasteista yrityksen kannalta.

Sisältö

Kurssin tavoitteena on saada kokonaiskuva moniulotteisesta ja jatkuvassa muutoksessa olevasta mikroyritysten toimintaympäristöstä sekä verkostoista ja miten nämä tulisi huomioida mikroyrityksen toiminnassa. Lisäksi kurssilla tutustutaan megatrendeihin ja ennakointimenetelmiin.

Toteutustavat
Kurssi sisältää yksilö- ja ryhmätöitä, liiketoimintaympäristön muutosten ennakointitehtävä omasta tai case-yrityksestä. Kurssilla suoritetaan myös verkkotentti.

Oppimateriaali
Videoluennot, podcastit, englannin- ja suomenkielinen tutkimuskirjallisuus tai artikkelit.

Suoritustavat ja arviointikriteerit
Kurssi sisältää yksilö- ja ryhmätöitä, liiketoimintaympäristön muutosten ennakointitehtävän omasta tai case-yrityksestä.

Arviointiasteikko
Hyväksytty / Hylätty