Minätilateoria kehityksellisen trauman ja rajatilaistasoisten häiriöiden ymmärtämisessä ja hoidossa

20.04.2024 Oulu

Minätilateoria on keskeinen taustateoria rajatilatasoisen dynamiikan hoidossa. Tähän kuuluvat persoonallisuushäiriöt ja kehitykselliset traumat. Sen ymmärtämäinen ja kyky soveltaa sitä hoitoon on keskeinen avain kehityksellisen trauman adekvaattiin ja toimivaan hoitoon.

Aika

La 20.4.24

Paikka

Oulu, ilmoitetaan tarkemmin kutsukirjeessä

Kenelle

Psykoterapeutit, terapeutit, ihmissuhdetyön ammattilaiset

Ilmoittautuminen

2.4.24 mennessä

Hinta

290 €

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2202

Aika ja paikka

La 20.4.24 klo 10.00–16.00 Oulu

Tarkempi paikka ilmoitetaan osallistujille lähetettävässä kutsussa.

Kohderyhmä

Psykoterapeutit, terapeutit ja ihmissuhdetyön ammattilaiset, jotka työssään kohtaavat persoonallisuushäiriöistä ja kehityksellisestä traumasta kärsiviä ihmisiä

Kouluttaja

Juha Klaavu


Kuva Julia Alakulju

Juha Klaavu on teologian maisteri, psykoanalyyttinen psykoterapeutti (Valvira, Kela, EFPP), jungilainen psykoanalyytikko (C.G. Jung Institute Zürich, FEGAP, IAAP), kouluttaja, luennoitsija ja psykoterapeuttien työnohjaaja. Hän on toiminut psykoterapeuttina noin 20 vuoden ajan Suomessa ja ulkomailla. Hänen erityisalojaan ovat kehityksellinen trauman ja epävakauden hoito. Juha on kirjoittanut kirjan Lapsuuden kehityksellinen trauma — Syy arvottomuuteen, häpeään ja syyllisyyteen (Viisas Elämä 2023).

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on ymmärtää minätilateoriaa ja kyetä soveltamaan sitä omaan asiakastyöhön.

Sisältö

Minätilateoria on psykoanalyyttisen objektisuhdeteorian pohjalle rakentuva oma teoria, jonka avulla kehityksellistä traumaa ja kaikkia rajatilaistasoisia häiriöitä voidaan ymmärtää ja hoitaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Minätilateoria syntyi ja kehitettiin rajatilatasoisten potilaiden, eli vakavien persoonallisuushäiriöiden hoitoon. Ennen minätilateorian löytämistä persoonallisuushäiriöitä pidettiin lähes mahdottomina hoitaa. Kun minätilateoriaa sovellettiin vaikeiden persoonallisuushäiriöiden hoitoon, niin noin 70 % potilaista hoitui niin hyvin, että diagnoosi voitiin poistaa (Lääkärilehti 50/2009 Vaikeiden persoonallisuushäiriöiden pitkät hoidot loppuvat Tampereella).

Minätilateoria on keskeinen taustateoria rajatilatasoisen dynamiikan hoidossa. Tähän kuuluvat persoonallisuushäiriöt ja kehitykselliset traumat. Sen ymmärtämäinen ja kyky soveltaa sitä hoitoon on keskeinen avain kehityksellisen trauman adekvaattiin ja toimivaan hoitoon.

Kehityksellinen trauma on eri asia kuin persoonan rakenteellinen dissosiaatio, 2-tyypin trauma, c-PTSD tai komplisoitunut trauma ja siksi sitä tulee myös hoitaa eri tavalla. Kehityksellinen trauma on myös eri asia kuin trauma tai pitkittynyt trauma. On ihmisiä, joilla on kehityksellinen trauma, mutta ei traumoja. Toki valitettavan usein monilla ihmisillä on sekä kehityksellinen trauma ja traumojen / pitkittyneitä traumaattisia kokemuksia.  

Traumojen hoidossa käytetty rakenteellisen dissosiaation malli on kuvaava ja toimiva taustateoria pitkittyneen trauman hoidossa. Pintapuolisesti se voi näyttää samalta kuin minätilateoria, mutta sisällöltään ne ovat erilaisia ja osin jopa keskenään vastakkaisia.

Psyykeen dissosioituminen erilaisiin osiin ei ole uusi ajatus. C.G. Jung oli ensimmäinen, joka havaitsi tämän ilmiön ja tutki sitä laajasti. Tämän ilmiön havaitseminen ja teorisointi olikin yksi keskeinen syy Jungin ja Freudin välirikkoon. Myöhemmin samaa psyykeen rakenteen dissosioitumista, eli osiin jakautumista, on hahmoteltu mm. transaktioanalyysin piirissä ja Internal family systemsin (= IFS), skeemateorian ja rakenteellisen dissosiaation mallin avulla. Jokainen teoria pyrkii kuvaamaan todellisuutta omasta näkökulmastaan. Vaikka näissä kaikissa nähdään minuuden jakautumista erillisiin osiin, ne ovat keskenään erilaisia ja monilta osin keskenään vastakkaisia.

Hinta

290 €

Ilmoittaudu

2.4.24 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.