Minuuteni kuvat - luova matka sisimpään

18.03.2023–20.05.2023 Kuusamo, Verkossa

Minuuteni kuvat on kurssi, jolla keskitytään jokaisen kurssilaisen vahvuuksiin ja itsetuntemukseen luovan työskentelyn kautta. Kurssilla tutustutaan erilaisten tehtävien ja tekniikoiden kautta omaan luovuuteen ja herkkyyteen. Kurssilla käytetään ekspressiivisen taideterapian menetelmiä, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kurssilla käytetään sujuvasti sekä kuvaa että kirjoittamista ilmaisun välineinä. Myös kehollisuus on vahvasti läsnä. Kurssille osallistuminen ei edellytä aiempaa harrastuneisuutta tai osaavuutta, vaan se sopii ihan kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tutkimaan itseään taiteen kautta.

Aika ja paikka

18.3.–20.5.23 Verkossa & Kuusamo

La 18.3. klo 10–15 kurssin aloitus, lähitapaaminen Kuusamo
Etätapaamiset verkossa (Zoom):
ma 27.3. klo 17–19.15
ma 3.4. klo 17–19.15
ma 17.4. klo 17–19.15
ma 24.4. klo 17–19.15
ma 8.5. klo 17–19.15
La 20.5. klo 10–15 kurssin päätös, lähitapaaminen Kuusamo

Tarkemmat tiedot lähetetään sähköpostikutsussa osallistujille ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Kohderyhmä

Kurssi sopii jokaiselle ihmiselle, joka on kiinnostunut tarkastelemaan itseään ja elämäänsä luovin menetelmin. Kurssille osallistuminen ei edellytä erityistaitoja, vaan kurssi pyrkii herättelemään meissä jokaisessa olevaa luovuutta ja itseilmaisua turvallisesti ohjatussa ilmapiirissä.

Kouluttaja

Taiteen maisteri Maija Junno

Maija Junno on pitkän linjan kulttuurin ammattilainen. Hän on ensimmäiseltä ammatiltaan näytteliljä, mutta on viime vuosina keskittynyt kuvataiteisiin toimien kuvataiteen opettajana aikuisille sekä luoden taidetta myös itse. Tällä hetkellä Maija opiskelee ryhmätaideterapeutiksi Roiha Instituutissa ja valmistuu koulutuksesta syksyllä 2023.

Sisältö

Kurssilla työstetään kuvallisesti, kirjallisesti ja kehollisesti mm. seuraavia teemoja luovuuden iloa unohtamatta:

  • turvallisuuden tunne
  • itseä tukevat ja vahvistavat asiat elämässä
  • unet
  • suhde luontoon
  • intuitiivinen kuvan tekeminen
  • minäkuva
  • vahvuudet jne.

Teemoja tutkitaan kuvallisen työskentelyn, kirjallisten harjoitteiden ja kehollisuuden kautta. Aiheita käsitellessään jokainen osallistuja työstää niitä juuri niin syvällisesti tai kevyesti kuin itse kokee mielekkääksi ja tarpeelliseksi.

Kurssi koostuu kahdesta lähijaksosta ja etätapaamisista. Lähijaksot sijoittuvat kurssin alkuun ja loppuun. Lähitapaamisissa käytettävät materiaalit sisältyvät kurssinmaksuun. Verkkotapaamisten materiaaleiksi riittävät pitkälti öljypastellit ja akryylivärit, joiden hankintaan saat ohjeita ohjaajalta ensimmäisen lähitapaamisen yhteydessä ja materiaalia voi myös hankkia kurssin ohjaajalta. Ensimmäisessä lähitapaamisessa saat samalla ohjeistusta myös etätapaamisten tietotekniseen puoleen.

Aiempaa kokemusta taiteista ei tarvita - tule sellaisena kuin olet!

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Johanna Riekki, p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi 

Hinta

140 € sisältäen kurssin sekä lähitapaamissa käytettävät materiaalit
Etätyöskentelyä varten jokainen hankkii tarvittaessa itselleen muutamia tarvikkeita, joista ohjaaja opastaa tarkemmin kurssin aloituksessa.

Ilmoittaudu

1.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon; kurssilla on rajoitettu osallistujamäärä ja paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kouluttajan saamaa palautetta aiemmasta kurssista:

"Verkkokurssi koulutusmuotona on haastava moninaisista taustoista tulevan ryhmän kanssa, mutta tämä kurssi oli erittäin hyvin rakennettu ja toteutettu, teemat innostavia.

Maija sai kurssilla aikaan avoimen, kannustavan ilmapiirin. Rentoutta ja huumoriakin.

Aloitus rentouttavine harjoituksineen auttoi nollaamaan kuluneen päivän mahdolliset huolet, stressin ja muut sattumukset. Tehtävänannot olivat selkeitä, ja aikaa niiden suorittamiseen oli riittävästi, joskus suorastaan ruhtinaallisesti. Töiden purkuun jäi riittävästi aikaa, jotta kaikki ehtivät sanoa sanottavansa.

Kirjoittaminen tuli vähän niin kuin uutena juttuna minulle. Maijan antamat kysymykset ja pohdinnan aiheet helpottivat vauhtiin pääsyä.

Aloin toivoakseni oppia jopa rennompaa tekemisen tapaa. Annettujen tehtävien avulla sain siis helpotusta tuskallisen takakireään luomisprosessiini.

Verkkokurssin vetäjältä vaaditaan paljon, että ryhmäydytään ja pysytään yhtenäisenä porukkana - siinä Maija onnistui erinomaisesti. Arvostan suuresti hänen taitoaan, miten hän loi ryhmään sallivan, turvallisen ja samalla inspiroivan ilmapiirin. Jokaisella meillä on omat vahvuutemme ja niitä kivasti Maija huomioi.  Ainakin itse koin palautteen rohkaisevan oman ilmaisun löytymistä/toteuttamista.

Pidin kurssikerran rakenteesta; yhdessä aloitetaan, virittäydytään, työskennellään, keskustellaan ja lopetetaan. Maija piti huolta aikataulusta ja siinä pysymisestä.

Työn lopputulos oli niin muuta kuin mitä lähdin tekemään. Hämmästyin mitä näin. Työ vei minut matkalle, joka eteni kurssin aikana. Tehtäviin oli helppo tarttua - ne olivat monipuolisia ja innostavia."