Mitä on tiedeviestintä 5 op (OY) - ay694597S

Aika ja paikka

19.2.-29.3.20, verkkoympäristötö
Jakson aloitusluento: ke 19.2.20 klo 17.00-17.45, Adobe Connect (AC) -verkkoluokka. Luento tallennetaan ja on mahdollista katsoa myöhemmin.

Kouluttaja

FM Mirkka Oja-Leikas

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää yleistajuisen tiedeviestinnän perustavan problematiikan. Hän osaa selittää, kuinka tieteen sisäinen ja ulkoinen julkisuus toimii, kuinka tiedettä popularisoidaan, kuinka tieteestä tiedotetaan ja kuinka tiede esitetään mediassa. Opiskelija tunnistaa tieteen ja journalismin erilaiset kulttuurit. Hän tuntee periaatteet, jolla medialle ja yleisölle suunnattu lehdistötiedote kirjoitetaan.

Sisältö

Tiedeviestinnän perusteet

Suoritustapa

Aloitusluento, ohjattu opiskelu verkkoympäristössä, itsenäinen työskentely, analyysitehtävä, verkkotentti

Kuulustelut

Analyysitehtävä, verkkotentti

Verkkotentti avautuu pe 27.3.20 klo 17.00 ja sulkeutuu su 29.3.20 klo 21.00. Tentin voi suorittaa tänä ajankohtana verkossa itselleen sopivana ajankohtana, kesto 3 t.

Maksullinen rästitentti (30 €): ke 3.6.20 klo 17.00-21.00, verkkotentti

Arviointi: 0–5

Oppimateriaali

- Karvonen, Erkki, Kortelainen, Terttu & Saarti, Jarmo: Julkaise tai tuhoudu!: johdatus tieteelliseen viestintään. Tampere: Vastapaino, 2014.
- Strellman, Urpu & Vaattovaara, Johanna (toim.): Tieteen yleistajuistaminen. Helsinki: Gaudeamus, 2013.  
- Verkkoympäristössä oleva materiaali