Miten lapsuuden ja nuoruuden kiintymyssuhdehaavat varjostavat aikuiselämän onnellisuutta?

Apua korjaavista uusista muistoista!

Kehittyvän lapsen ja nuoren minuus rakentuu tärkeissä ihmissuhteissa. Näistä kokemuksista syntyy sisäinen karttamme, joka vaikuttaa automaattisiin reaktioihimme, tunne-elämäämme, ihmissuhteisiimme ja toimintakykyymme. Vaille jäämiset ja traumat eivät katoa itsestään.

Suomessa vielä uusi Psykomotorinen Pesso-Boyden -terapia (PBSP) tarjoaa täsmällisiä työkaluja mm. tunne-elämän ongelmiin, traumasta toipumiseen, ihmissuhdevaikeuksiin ja toimintakyvyn vahvistamiseen. Korjaavien uusien ”muistojen” avulla täytetään symbolisesti kehityksellisiä tarpeita, jotka ovat aiemmin elämässä jääneet tyydyttymättä. Menetelmän vaikuttavuutta lisää, että siinä hyödynnetään sekä kehotietoisuutta, mielikuvitusta että muistin toimintaa huolellisesti yhdessä.

Aika ja paikka

Pe 22.10.2021 klo 9.30–16.30 Oulu

Kohderyhmä

Terapeutit, työnohjaajat, psykologit ja mielenterveyden parissa työskentelevät, kasvatus- ja opetusalan henkilöstö sekä kaikki omasta sisäisestä kasvusta, tunne-elämän hyvinvoinnista ja kehotietoisuuden vahvistamisesta kiinnostuneet

Kouluttaja

Kehotunnetaitovalmentaja, työnohjaaja (STOry), MMT Riitta Saarikko

Saarikko on osallistunut PBSP-terapian kansainvälisiin koulutuksiin mm. menetelmän kehittäjän Albert Pesson johdolla Bostonissa. Hän järjestää 3-vuotista PBSP-terapeuttikoulutusta Suomessa ja on viime vuosina ollut mukana järjestämässä ulkomaisten kouluttajien ohjaamia PBSP-seminaareja ja työpajoja.

Sisältö

Koulutuspäivä tarjoaa perustietoa ihmissuhdetraumojen vaikutuksista ja PBSPn tarjoamista työkaluista. Päivään sisältyy sekä teoriaa että käytännön harjoittelua (yksinkertaisia kehollisia harjoituksia). Nämä havainnollistavat PBSP:n keskeistä teoriaa, tarjoavat oivalluksia kehollisista reaktioista arkipäiväisissä tilanteissa ja vahvistavat taitoa ymmärtää kehon kieltä. Koulutuspäivästä osallistujat saavat myös työkaluja ohjata yksinkertaisia harjoituksia omille asiakkailleen.

Esimerkkien avulla osallistujat saavat käsityksen, miten korjaavia uusia muistoja luodaan ja mihin niiden toimivuus perustuu, mitä menetelmä edellyttää asiakkaalta ja millaisissa tilanteissa menetelmästä voi olla merkittävää apua.

Voit lukea lisää PBSP-terapiasta täältä.

Hinta

170 € sisältäen sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen

4.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru