Miten suojaan organisaationi tärkeät tietovarannot?

Aika ja paikka

To 10.12.2020 klo 9.00–12.00

Koulutus toteutetaan etäkoulutuksena Zoom-verkkoympäristössä. Voit osallistua koulutukseen omalta koneeltasi käsin.

Kohderyhmä

Yksityiset ja julkiset sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajat; johto, esimiehet ja tietosuojavastaavat

Kouluttaja

Sosiaali- ja terveysalan digitalisaation asiantuntija, MBA Heidi Ilmonen

Heidi on kouluttanut sosiaali- ja terveysalan yrittäjiä ja henkilöstöä alan muuttuvien tietosuoja -ja tietoturvavaatimusten osalta useiden vuosien ajan. Oman tietojärjestelmän kehitystyö ja tiivis yhteistyö viranomaisten ja alan yrittäjien kanssa on opettanut käytännössä sen, mitä eri vaatimuksia sote-organisaatioiden tulee täyttää tietosuojan ja tietoturvan osalta.

Palautteita Heidin aiemmista koulutuksista:

Heidillä on mukavan välitön ja mutkaton lähestymistapa ja vertaisuus yrittäjänä on myös tärkeä tekijä, puhuimme heti "samaa kieltä".

Oli tiivis ja hyödyllinen kokemus, pääsin heti tekemään tarvitsemiani tehtäviä.

Kouluttajana Heidi on kuunteleva ja osaavaa sekä käytännön ratkaisuja hakeva.

Sisältö

Koulutuksessa käymme läpi sote-alan organisaation tyypillisimpiä tietosuoja- ja tietoturvariskejä, markkinoilla olevia haittaohjelmia, kyberrikollisten motiiveja ja tapoja tehdä hyökkäyksiä sekä hyökkäyksien seurauksia.

Saat koulutuksessa käytännön vinkkejä seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten suojaudun tietomurroilta?
  • Miten toimin jos joudun tietomurron kohteeksi?
  • Miten varmistan mobiililaitteiden tietoturvan?
  • Mitä tietosuojan ja tietoturvan osalta tulisi huomioida etätyössä?
  • Millaisia ovat yleisimmät kyberuhat joihin minun tulee varautua?
  • Entä jos tietoja on vuodettu, mitä toimia huomioin yksityishenkilönä, entä organisaationa?
  • Miten varaudun tietosuojariskeihin?

Koulutuksesta saat konkreettisen työkalun riskiarviointien laatimista varten. Ennen koulutusta saat riskimatriisi excel-tiedoston, jota rakennamme koulutuksen aikana. Tämän riskimatriisin avulla huomaat paremmin mitä mahdollisia puutteita omassa toiminnassasi saattaa olla tietosuojan ja tietoturvan osalta, ja voit tämän tiedon avulla keskittyä niihin kohteisiin, jotka vaativat mahdollisia nopeitakin korjauksia.

Tietosuoja ja tietoturva ovat tapa tehdä sote-alan palveluita. Tutustu Heidi Ilmosen blogiin Ajatuksia sote-alan tietosuojasta ja tietoturvasta.

Hinta

60 € sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta

Webinaari toteutuu, mukaan ehtii vielä ilmoittautua.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (27.11.) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja. Koulutus toteutetaan mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.