Monikulttuurisuus ja vähemmistöt 5 op (OY) -ay700683A

Aika ja paikka

Kirjatentti

Ma 2.12.2019 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 27.1.2020 klo 17.00-20.00
2. uusinta: tentti muutettu esseesuoritukseksi

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata Suomen etnisten vähemmistöjen historiaa, kulttuuria ja tapoja sekä selittää niitä ongelmia, mitä on syntynyt etnisten vähemmistöjen ja valtaväestön välillä. Opiskelija tunnistaa ja osaa analysoida eri kulttuurien ja etnisten ryhmien kohtaamisesta aiheutuvaa problematiikkaa Suomessa.

Sisältö

Jonkin etnisen vähemmistön historiaa sekä monikulttuurisuuden keskeisiä teemoja Suomen osalta.

Suoritustapa

Kirjatentti

Kirjallisuus

-Tuomas Martikainen, Pasi Saukkonen ja Minna Säävälä (toim.): Muuttajat. Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta, luvut 1 ja 4.

Lisäksi toinen seuraavista:
-Panu Pulma: Suomen romanien historia
-Veli-Pekka Lehtola: Saamelaiset suomalaiset.

Ilmoita valitsemasi kirjallisuus tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä.

Arviointi

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.