Motivaatiotekijöiden tuntemus tueksi ja avuksi asiakastyöhön sekä ohjaukseen (Reiss Motivaatioprofiili RMP)

Reiss Motivaatioprofiilin (RMP) avulla opit tunnistamaan ja ymmärtämään erilaisten motivaatiotekijöiden vaikutuksia yksilön toimintaan sekä soveltamaan niitä työssäsi.

Aika ja paikka

Ennen ryhmäpäivää osallistujat tekevät Reiss Motivaatioprofiilin itsearviona (n. 30 min) verkko

Ti 15.2.2022 klo 9.00–15.00 interaktiivinen motivaatiotyöpaja (ryhmäpäivä 6 t) verkko

Ke–pe 16.–18.2.2022 henkilökohtaiset purkukeskustelut verkko
(1 t / osallistuja, tarkempi aika sovitaan ilmoittautumisajan päätyttyä)

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu erilaisissa vuorovaikutuksellisissa työtehtävissä toimiville kuten kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhoitoalan työntekijöille sekä eri alojen esimiehille, jotka haluavat oppia tunnistamaan motivaatiotekijöitä tarkemmin.

Kouluttaja

RMP-motivaatiovalmentaja, FM Mirkku Valkola
Kouluttaja on lisäksi VOIMAKEHÄ®-lisenssi valmentaja, ura-/opinto-ohjaaja, opettaja, digiopettaja, NTM, tradenomi sekä kuvataideterapiaohjaaja. Hänellä on yhteensä 18 vuoden työkokemus opetuksen, ohjauksen ja valmennuksen eri tehtävistä.

Sisältö

Tämän kurssin aikana opit tunnistamaan erilaisten motivaatiotekijöiden vaikutuksia yksilön toimintaa säätelevinä asioina.
RMP-motivaatioprofiiliisi tutustumisen kautta opit näkemään motivaatiotekijöitä asioina, jotka auttavat ihmisiä omien tavoitteiden saavuttamisessa tai toisaalta voivat olla niiden esteenä. Omien arvojen ylikorostuminen aiheuttaa motiivien ääripäissä myös sokeita pisteitä eli ns. ”selfhugging-ilmiön”.

Ura- ja opinto-ohjauksessa motivaatiotekijät voivat auttaa suuntautumaan alalle, jossa motivaatiotekijöistä on hyötyä ja toisaalta motivaatiotekijät voivat selittää sitäkin, miksi joku ala ei ehkä ole soveltuva.
Sosiaalityön äärellä motivaatiotekijöiden tunnistaminen voi auttaa ohjaajaa löytämään keinoja asiakkaidensa tilanteiden kokonaisvaltaisessa ymmärtämisessä ja näin myös antaa keinoja motivoida asiakastansa elämän valintojen äärellä.
Työyhteisössä erilaiset motivaatiotekijät näyttäytyvät toiminnan tasolla eri ihmisillä eri tavoin esimerkiksi, joku toinen tahtoo olla mahdollisimman riippumaton muista ja toinen taas hakeutuu keskinäisiin riippuvuussuhteisiin tai miten joku arvostaa toiminnassa periaatteiden noudattamista, kun jollekin toiselle tilanteiden hyödyntäminen on tärkeämpää.

Toteutus

Osallistujat saavat ennen ryhmäpäivää itselleen sähköiset linkit henkilökohtaista RMP-motivaatioprofiilia kartoittavaan kyselyyn (128 väittämää). Tämä itseanalyysitehtävä on tieteellisesti validi standardoitu arviointi siitä, mikä ihmistä motivoi.
Testin tulokset tulevat jokaiselle tutustuttavaksi sähköisesti ennen ryhmäpäivää. Jokainen saa itselleen omasta profiilista myös henkilökohtaisen motivaatioprofiilin (50 sivua), jota voi tarkastella testijärjestelmässä ja tallentaa itselleen.
Ryhmäpäivän aikana tutustutaan RMP-motivaatioprofiilin taustaan ja sen 16 eri motivaatiotekijään.
Päivän jälkeen jokaiselle osallistujalle varataan henkilökohtainen keskusteluaika (1 h), jonka puitteissa on mahdollista tarkentaa henkilökohtaisiin motivaatiotekijöihin liittyviä asioita.

 

Hinta

295 € sisältäen testin ja oman motivaatioprofiilin, ryhmäohjauksen sekä henkilökohtaisen keskustelun. Hinta pitää olla maksettuna ennen Reiss Motivaatioprofiilin tekemistä.

Ilmoittautuminen

18.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon Oulun toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §).

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru