Motivoiva haastattelu 3 op (etäkoulutus)

Auta motivoitumaan muutokseen!

Motivoivan haastattelun tavoitteena on tukea asiakkaan elämäntapamuutosta. Menetelmässä on ennen kaikkea kyse tavasta asennoitua asiakkaaseen ja tavasta rakentaa yhteistyösuhdetta asiakkaan omia tavoitteita, voimavaroja ja autonomiaa kunnioittaen.

Aika ja paikka

Ti–ke 31.8.–1.9.21 klo 9.30–15.30 verkossa ja
pe 17.9.21 klo 9.30–15.30 verkossa (yht. 3 päivää, uusi ajankohta)

Ohjeet verkko-opetukseen osallistumiseen lähetetään ilmoittautuneille sähköpostiin.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon, sekä kasvatus- ja hoiva-alan ammattilaiset (esim. mielenterveys-, päihde- ja työterveyshoitajat, valmentajat, työnohjaajat ja kuraattorit), jotka haluavat vahvistaa osaamistaan elämäntapamuutosten tukemisessa.

Kouluttaja

Kouluttajapsykoterapeutti (VET), seksuaaliterapeutti (NACS), kliininen seksologi, työnohjaaja (STOry), johdon- ja esimiesten työnohjaaja Master CSLE®, KM Hilkka Putkisaari

Sisältö

Motivoivan haastattelun kulmakivet

 • Empatian osoittaminen: yhteistyön rakentaminen, asiakaslähtöisyys
 • Väittelyn välttäminen, asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja arvojen kunnioittaminen
 • Ristiriitojen esille tuominen, vastuunotto
 • Pystyvyyden tunteen vahvistaminen, voimavarojen ja aiempien onnistumisten esille tuominen

Motivoivan haastattelun avaintaidot

 • Avoimet kysymykset
 • Vahvistaminen
 • Heijastava kuuntelu
 • Tiivistäminen (palaute)
 • Muutosmyönteinen puhe ja asteikot

Oppimisprosessi

 1. Verkko-opetus 20.–21.5. klo 9.30–15.30: Motivoivan haastattelun teoriaopintoja ja ohjattuja menetelmäopintoja pari- ja ryhmäharjoituksina.
 2.  Itsenäistä työskentelyä: Asiakastyöharjoittelua ja oman työskentelyn analysointia haastattelun äänityksen ja litteraation, sekä harjoittelupäiväkirjan avulla. Lisäksi alan kirjallisuuteen perehtymistä.
 3. Verkko-opetus 4.6. klo 9.30–15.30: Opitun kertausta ja syventämistä, pari- ja ryhmäharjoituksia, asiakastyöharjoittelun analysointia ja loppukoonti.

Hinta

250 € sisältäen koulutuksen ja materiaalin sähköisenä

Ilmoittautuminen

16.8. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru