Motivoiva haastattelu 3 op

02.11.2023–15.11.2023 Verkossa

Auta motivoitumaan muutokseen!

Motivoivan haastattelun tavoitteena on tukea asiakkaan elämäntapamuutosta. Menetelmässä on ennen kaikkea kyse tavasta asennoitua asiakkaaseen ja tavasta rakentaa yhteistyösuhdetta asiakkaan omia tavoitteita, voimavaroja ja autonomiaa kunnioittaen.

Aika

2.–3.11.23 ja 15.11.23

Paikka

Verkko

Kohderyhmä

Ammattilaiset, jotka haluavat parantaa osaamistaan elämäntapamuutosten tukemisessa

Ilmoittautuminen

13.10. mennessä

Hinta

250 €

Lisätietoja

Riitta Niku, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2201

Aika ja paikka

To–pe 2.–3.11.23 klo 9.30–15.30 verkossa ja
ke 15.11.23 klo 9.30–15.30 verkossa (yht. 3 päivää)

Ohjeet verkko-opetukseen osallistumiseen lähetetään ilmoittautuneille sähköpostiin.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon, sekä kasvatus- ja hoiva-alan ammattilaiset (esim. mielenterveys-, päihde- ja työterveyshoitajat, valmentajat, työnohjaajat ja kuraattorit), jotka haluavat vahvistaa osaamistaan elämäntapamuutosten tukemisessa.

Kouluttaja

Kouluttajapsykoterapeutti (VET), seksuaaliterapeutti (NACS), kliininen seksologi, työnohjaaja (STOry), johdon- ja esimiesten työnohjaaja Master CSLE®, KM Hilkka Putkisaari

Sisältö

Motivoivan haastattelun kulmakivet

 • Empatian osoittaminen: yhteistyön rakentaminen, asiakaslähtöisyys
 • Väittelyn välttäminen, asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja arvojen kunnioittaminen
 • Ristiriitojen esille tuominen, vastuunotto
 • Pystyvyyden tunteen vahvistaminen, voimavarojen ja aiempien onnistumisten esille tuominen

Motivoivan haastattelun avaintaidot

 • Avoimet kysymykset
 • Vahvistaminen
 • Heijastava kuuntelu
 • Tiivistäminen (palaute)
 • Muutosmyönteinen puhe ja asteikot


Oppimisprosessi

 1. Ennakkotehtävä
 2. Verkko-opetus 2.–3.11.23 klo 9.30–15.30: Motivoivan haastattelun teoriaopintoja ja ohjattuja menetelmäopintoja pari- ja ryhmäharjoituksina.
 3. Itsenäistä työskentelyä: Asiakastyöharjoittelua ja oman työskentelyn analysointia haastattelun äänityksen ja litteraation, sekä harjoittelupäiväkirjan avulla. Lisäksi alan kirjallisuuteen perehtymistä.
 4. Verkko-opetus 15.11.23 klo 9.30–15.30: Opitun kertausta ja syventämistä, pari- ja ryhmäharjoituksia, asiakastyöharjoittelun analysointia ja loppukoonti.

Hinta

250 € sisältäen koulutuksen ja materiaalin sähköisenä

Ilmoittaudu

13.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.