Motivoiva oppimisympäristö

09.02.2023-16.02.2023 Verkossa

Tarvitsemme motivaatiota sekä oppimiseen että opintojen loppuun saattamiseen. Motivoiva oppimisympäristö saa meidät ottamaan omiksemme koulun arvot ja normit sekä lisää haluamme olla osa opiskeluympäristöä. Ei siis ihme, että koulu- ja opiskeluympäristössä motivaatiotutkimusta on tehty valtavasti ja kiinnostus näyttäisi kasvavan edelleen.

Aika ja paikka

To 9.2. ja 16.2.2023 klo 13.30–16.00 verkossa

Tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä, mikrofonin ja kuulokkeet (headset) sekä kameran. Tarkemmat ohjeet kerrotaan sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Kohderyhmä

Perusopetuksen ja toisen asteen opetushenkilöstö

Kouluttaja

PsT, dosentti Kati Vasalampi

Vasalampi työskentelee tutkijana Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella. Hän on tutkinut motivaatiota reilun 15 vuoden ajan ja on innostunut tutkimustiedon soveltamisesta arkielämään oppijoiden ja opettajien hyödyksi. Häneltä ilmestyi maaliskuussa 2022 luennon aiheesta kirja Näin motivoit oppimaan.

Vasalampi Kati

Tavoitteet

Osaamistavoitteena on antaa konkreettisia ja tutkimustiedon mukaisia työvälineitä motivoivan oppimisympäristön luomiseen.

Sisältö

Tässä koulutuksessa lähestytään oppimismotivaatiota tutkimustietoon nojautuen, mutta käytännönläheisesti pohtien, millainen motivaatio sitouttaa koulunkäyntiin ja opiskeluun sekä mitkä tutkimuksen mukaan ovat keskeisiä asioita motivoivan oppimisympäristön luomisessa. Lisäksi käydään läpi oppijan sinnikkyyden korostumista haastavissa tehtävissä ja pohditaan, millainen palaute voisi parhaiten tukea oppijan sinnikkyyttä ja ponnistelua. Lopuksi pohditaan opettajan oman motivaation ja jaksamien merkitystä oppijoiden tukemisessa.

Opetus on vuorovaikutteista ja osallistavaa.

1. päivä
Motivaatio oppimisessa
Motivaatiota tukeva oppimisympäristö
Motivaatiota ja oppimista tukeva palaute

2. päivä
Oppimistilanteet ovat moninaisia
Kouluakäymättömyys ja opintojen keskeyttäminen riskeinä
Opettajan oma motivaatio ja jaksaminen

Hinta

130 € sisältäen reaaliaikeisen verkko-opetuksen ja tallenteen käyttöoikeuden kuukauden verran

Ilmoittaudu

20.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201