Motivoiva oppimisympäristö

05.10.2023–12.10.2023 Verkossa

Tarvitsemme motivaatiota sekä oppimiseen että opintojen loppuun saattamiseen. Motivoiva oppimisympäristö saa meidät ottamaan omiksemme koulun arvot ja normit sekä lisää haluamme olla osa opiskeluympäristöä. Ei siis ihme, että koulu- ja opiskeluympäristössä motivaatiotutkimusta on tehty valtavasti ja kiinnostus näyttäisi kasvavan edelleen.

Aika

5.10. ja 12.10.2023 klo 13.00–16.00

Paikka

Verkko

Kohderyhmä

Perusopetuksen ja toisen asteen opetushenkilöstö

Ilmoittautuminen

18.9. mennessä

Hinta

130 €

Lisätietoja

Riitta Niku, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2201

Aika ja paikka

To 5.10. ja 12.10.2023 klo 13.00–16.00 verkossa

Tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä, mikrofonin ja kuulokkeet (headset) sekä kameran. Tarkemmat ohjeet kerrotaan sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Kohderyhmä

Perusopetuksen ja toisen asteen opetushenkilöstö

Kouluttaja

PsT, dosentti Kati Vasalampi

Vasalampi työskentelee tutkijana Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella. Hän on tutkinut motivaatiota reilun 15 vuoden ajan ja on innostunut tutkimustiedon soveltamisesta arkielämään oppijoiden ja opettajien hyödyksi. Häneltä ilmestyi maaliskuussa 2022 luennon aiheesta kirja Näin motivoit oppimaan.

Vasalampi Kati

Tavoitteet

Koulutus antaa konkreettisia ja tutkimustiedon mukaisia työvälineitä motivoivan oppimisympäristön luomiseen ja erilaisten oppijoiden tukemiseen kehittymistä tukevan palautteen ja oikeanlaisen tavoitteenasettelun avulla.

Sisältö

Tässä koulutuksessa lähestytään oppimismotivaatiota tutkimustietoon nojautuen, mutta käytännönläheisesti pohtien, millainen motivaatio sitouttaa koulunkäyntiin ja opiskeluun sekä mitkä tutkimuksen mukaan ovat keskeisiä asioita motivoivan oppimisympäristön luomisessa. Lisäksi käydään läpi oppijan sinnikkyyden korostumista haastavissa tehtävissä ja pohditaan, millainen palaute voisi parhaiten tukea oppijan sinnikkyyttä ja ponnistelua. Lopuksi pohditaan opettajan oman motivaation ja jaksamien merkitystä oppijoiden tukemisessa.

Koulutus sisältää seuraavat osiot:
1.    Sisäisen motivaation tukeminen
2.    Erilaisia motivaatio-ongelmia
3.    Vaatimusten ja voimavarojen tasapaino
4.    Oppijan sinnikkyyden tukeminen
5.    Opettajan ja oppijan uskomusten merkitys oppimistuloksille
6.    Oppimista ja motivaatiota tukeva palaute
7.    Opettajan oman motivaatio ja jaksaminen

Koulutus sisältää ryhmätyötä oman prosessoinnin ja omien työvälineiden kehittämisen tueksi.

Hinta

130 € sisältäen reaaliaikeisen verkko-opetuksen ja tallenteen käyttöoikeuden kuukauden verran

Ilmoittaudu

18.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.