Motoriikkaa ja musiikkia! Varhaiskasvatuksen työpajapäivä

Aika ja paikka

La 22.2.20 klo 9.00-16.00 Kuusamo, paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa osallistujille

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksessa työskentelevät ammattilaiset

Kouluttaja

Lasten liikunnan kouluttaja Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:ssä, lastentarhanopettaja Leena Mikkola
Musiikkikasvatuskouluttaja, musiikinopettaja, MuM (Sibelius Akatemia) Tuuli Paasolainen

Sisältö

Motoristen taitojen havainnointi ja tukeminen –työpaja (3 t)
Leena Mikkola

Työpaja tarjoaa käytännönläheisen tietopaketin lapsen motoristen perustaitojen kehittymisestä ja niiden merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle. Koulutus antaa valmiuksia havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssä lasten parissa sekä ideoita motoristen taitojen kehittämiseen. Tavoitteena on, että osallistujan tietotaito vahvistuu lasten motoristen perustaitojen oppimisen tukijana sekä jokapäiväisen liikkumisen ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana.

Musiikkikasvatuskoulutus: Musiikki liikuttaa, innostaa, kannustaa ja osallistaa! –työpaja (3 t)
Tuuli Paasolainen

Koulutuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista jokaista lasten kanssa työskentelevää aikuista käyttämään monipuolisia musiikillisia välineitä lapsiryhmänsä vuorovaikutustaitojen vahvistamiseksi ja lapsen kokonaiskehityksen, mm. itsetunnon tukemiseksi. Koulutus auttaa huomaamaan, kuinka jokaisella aikuisella on jo nämä välineet lapsiryhmänsä kanssa musisoimiseen ja koulutuksessa ne saadaan käyttöön. Koulutuksessa huomataan musiikin toimivan tunteen tasolla ohittaen sanallisen viestinnän. Tämän oivaltaminen avaa mahdollisuuden saavuttaa myös erityishuomiota vaativien lasten maailman. Koulutus osoittaa myös mm. pienten laulujen ja leikkien, toiston ja kertauksen tärkeän merkityksen ajatellen oppimista ja osallisuuden kokemista. Koulutukseen osallistujan ei tarvitse tuntea musiikkia omaksi vahvuusalueekseen, vaan kaikki yhdessä toteutettavat tehtävät ovat helppoja, innostavia ja lapsen itsetuntoa vahvistavia.

Huomioitavaa

Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä. Paikat ovat tällä hetkellä täynnä. Tiedustelut vapautuvista paikoista: koulutussuunnittelija Johanna Riekki, johanna.riekki@kuusamo.fi, p. 040 753 5716

Hinta

150 € sisältäen molemmat työpajat koulutusmateriaaleineen sekä lounaan

Ilmoittautuminen

7.2. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija Johanna Riekki
johanna.riekki@kuusamo.fi
p. 040 753 5716