Movingness® – Läsnäoloa lempeässä liikkeessä

Aika ja paikka

24.–25.11.22 Ylivieska, to klo 12.00–17.30 ja pe klo 8.30–14.00, tarkemmat tiedot kerrotaan sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Kurssi sopii erityisesti stressaantuneille ja hermoston yli- tai alivireydestä kärsiville, istumatyöläisille, liikunnan, tanssin ja musiikin ammattilaisille ja harrastajille, kehomenetelmien ohjaajille sekä terapeuteille. Kurssi sopii erityisen hyvin myös sinulle, joka koet, että liikkuminen arjessa jää vähäiseksi ja tuntuu vastenmieliseltä.

Kouluttaja

Laulaja, lauluntutkija, psyykkinen valmentaja ja Movingness®-opettaja,  FT Anne Tarvainen

Anne on perehtynyt kehotietoisuuteen ja sen kehittämiseen jo yli 20 vuoden ajan niin tutkijan kuin äänikouluttajankin työssään.  Hän on muun muassa tutkinut laulajien kehotietoisuutta ja kehittänyt kansainvälistä soomaestetiikan alaa.
Lisätietoja menetelmästä: www.movingness.com
Lisätietoja kouluttajasta: www.annetarvainen.fi

Tavoitteet

  • Pystyt kehittämään kehotietoisuuttasi monipuolisten liikkeiden ja vapaan liikkeen avulla.
  • Tiedät, millä keinoin saat palautettua itsesi huolten ja ajatusten parista takaisin omaan kehoosi.
  • Osaat rauhoittaa tai aktivoida itseäsi tilanteen mukaan ja saat lisättyä turvan tunnetta kehossasi.
  • Tunnistat ja kunnioitat kehosi ominaisuuksia ja rajoituksia ja osaat säätää liikkumisesi niiden mukaan.
  • Saat kokemuksen kehon sisältä käsin ohjautuvasta liikkeestä ja löydät sulavuutta ja herkkyyttä liikkumiseesi.
  • Opit hyödyntämään kehosta kumpuavia liikeimpulsseja ja tunnistat erityyppisiä liikelaatuja ja liikkumisen tyylejä.
  • Löydät keinoja luontaisen liikkumisen halun löytämiseen ja sisäisen vastustuksen purkamiseen.

Sisältö

Movingness on harjoitusmuoto, jossa kehoa aistitaan rauhassa liikkuen ja omaan hengitykseen mukautuen. Harjoitukset rauhoittavat hermostoa ja tuovat kokemusta kehon elävyydestä ja liikkeen vaivattomuudesta. Liikkumisen tyyliä muuttamalla harjoitukset toimivat tarvittaessa myös kehoa aktivoiden ja vireystasoa nostaen. Movingness kehittää kehotietoisuutta ja vahvistaa turvan tunnetta omassa kehossa.
Kurssilla liikumme hengityksen ja kehon ehdoilla. Lähdemme liikkeelle lempeästi lattiatasosta ja etenemme vähitellen kohti pystyasennossa tehtäviä liikkeitä. Etsimme kehosta kumpuavaa liikettä, jota ei tarvitse suorittaa tai pakottaa. Opimme, että liikkeen laajeneminen on mahdollista myös mukavuusalueella pysyen. Liikkeet tehdään omaa kehoa kuunnellen ja kehon rajoitteet huomioiden. Tavoitteena ei ole toistaa harjoitusten tarjoamia liikemalleja tietyn muodon mukaisesti vaan käyttää niitä lähtökohtana kehon vapaalle liikkeelle ja rauhoittumiselle tai aktivoitumiselle.

Toteutus

Opetus koostuu liikeharjoitteista ja kouluttajan fasilitoimista keskusteluista. Keskustelemme muun muassa kehotietoisuudesta, vireystason säätelystä ja erilaisten liikkumisen tyylien vaikutuksesta arjen hyvinvointiin. Osallistuaksesi tarvitset joogamaton ja joustavat lämpimät vaatteet.

Hinta

230 €

Ilmoittautuminen

3.11. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon, koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutus toteutetaan, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru