Muistisairaan parisuhteen ja seksuaalisuuden muutokset sekä omaishoitajien ja henkilöstön välinen omaisyhteistyö

Miten ymmärtää muistisairaan seksuaalisia tarpeita? Kuinka kohdata omaiset ja läheiset haastavissa tilanteissa? Kuinka selvittää ja kartoittaa omaishoitajan tarpeet sekä tukea ja ohjata omaishoitajia muistisairaan hoitamisessa?

Aika ja paikka

Ti 11.10.2022 klo 9.00–16.00

Koulutus toteutaan etäopetuksena Zoomin kautta, voit osallistua koulutukseen omalta koneeltasi käsin. Tarvitset koulutuksessa mikrofonin ja mielellään myös kameran.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan toimijat ja hoitohenkilöstö, perhehoitajat

Kouluttaja

Muistiasiantuntija, validaatiokouluttaja Sirpa Remahl

Sirpalla on muistisairaan hoitamiseen liittyvistä asioista käytännön kokemusta yli 30 vuoden ajalta. Kouluttajana hän on  innostava osaaja, joka ymmärtää myös työntekijöiden ja omaisten haastavia tilanteita.

Sisältö

Muistisairaus ja parisuhde. Ihmissuhteiden muutokset sairauden edetessä

  • Muistisairaan seksuaaliset tarpeet ja muutokset käyttäytymisessä

Työikäiset muistisairaat: käyttäytymisen ja tiedonkäsittelyn muutokset sairauden edetessä

  • Työikäisen muistisairaan psykososiaaliset tarpeet. Haasteet, kun työtilanne ja rooli perheessä muuttuu. Lasten osa sairastuneen elämässä.

Hoitajan työssä jaksaminen, hoitajan tunnetaidot

Omaiset (puolisot, läheiset) ja muistisairaus – ohjaus- ja yhteistyöosaaminen

  • Omaishoitajan tukeminen, huomioiminen ja vahvistaminen
  • Omaisyhteistyön haasteet ja mahdollisuudet
  • Omaishoitoyhteistyön tavoitteiden omaksuminen lisää osaamista ja vähentää kuormitusta.

Lisätietoa:
koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Hinta

130 € sisältäen materiaalin

Ilmoittautuminen

23.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; webinaarissa on rajoitettu osallistujamäärä

lmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Palautteita

Hyvä kouluttaja ja kiva keskusteleva tapa käydä asiaa läpi, eikä luennoivaa powerpoint -esitystä. Erityisen mukavaa on juuri se kokemusten jakaminen.

Käytännönläheinen, ajatuksia herättävä, keskusteleva koulutus.

Sain paljon työkaluja ja vinkkejä muistisairaan kohtaamiseen. Kun vain aika riittäisi.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru