Muistisairaan ymmärtävä kohtaaminen ja hoito (etäkoulutus)

Muistisairaan muuttunut käyttäytyminen, kuten joskus hyvinkin vaikeaselkoinen normiton käyttäytyminen, edellyttää hoitajalta osaamista ja ymmärrystä. Haastavia tilanteita voidaan ennaltaehkäistä, kun tunnetaan mm. sairastuneen elämänhistoria ja ymmärretään kohtaamattomat tarpeet ja tunteet. Validaatiomenetelmä on vuorovaikutusmenetelmä, joka lisää hoitajan ymmärrystä ja ammattitaitoa kohdata ja hoitaa lääkkeettömin keinoin. Kun sairaan tunteet ja tarpeet tulevat kuulluksi, ymmärretyksi, hoitaminen helpottuu.

Aika ja paikka

Osa 1: Validaatiomenetelmään tutustuminen
Ke 10.11.2021 klo 12.00–16.00 (ajankohta vaihtunut)

Osa 2: Validaatiomenetelmän syventäminen
To 25.11.2021 klo 12.00–16.00 (ajankohta vaihtunut)

Koulutus toteutaan etäopetuksena Zoomin kautta, voit osallistua koulutukseen omalta koneeltasi käsin. Tarvitset koulutuksessa mikrofonin ja mielellään myös kameran.

Voit osallistua molempiin osioihin tai valintasi mukaan vain toiseen. Ensimmäinen osa vastaa Pohjois-Pohjanmaan kesäliopiston tarjonnassa aikaisemmin ollutta koulutusta Muistisairaan ymmärtävä kohtaaminen.

Kohderyhmä

Kaikki muistisairaan hoitoon osallistuvat työntekijät, erityisesti sairaanhoitajat, lähihoitajat, perushoitajat, geronomit, sosionomit, toiminta- ja fysioterapeutit, seurakuntien työntekijät sekä opiskelijat

Kouluttaja

Muistiasiantuntija, validaatiokouluttaja Sirpa Remahl

Sisältö

Ke 10.11.2021 klo 12.00–16.00 (ajankohta vaihtunut)
Osa 1: Validaatiomenetelmään tutustuminen

Koulutusiltapäivässä osallistuja

 • oppii uusia keinoja ja löytää itsestään taitoja kehittää vuorovaikutusosaamistaan sekä tunnistaa hoidettavan asiakkaan / asukkaan / potilaan tunteita ja tarpeita
 • tunnistaa muuttuneen käyttäytymisen (käytösoireen) taustalla olevia tekijöitä ja huomioi vastaamaan niihin lääkkeettömin keinoin

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä muistisairaan ihmisen kohtaamiseen ja parantaa yhteyttä muistisairaaseen ihmiseen. Koulutus vahvistaa käyttämään luovia ratkaisuja erilaisten tilanteiden ratkaisemiseksi.

Teemat

 • Vuorovaikutusosaaminen muistisairaan yhteyden luomiseen ja hyvään hoitoon
 • Arvostava ja tunteita kuunteleva vuorovaikutus hoitajan ja muistisairaan ihmisen välillä
 • Mistä syntyy ymmärtävä kohtaaminen?  
 • Validaatiomenetelmä taustaa
 • Elämänhistorian kerääminen muistisairaan hyvän hoidon mahdollistamiseksi
 • Muuttunut käyttäytyminen, mitä se on?
 • Haastavien tilanteiden ennaltaehkäisy ja interventio
 • Lääkkeettömät keinot hyvässä hoidossa: Musiikin, muistelun ja koskettamisen käyttö, ammatillinen kosketus
 • Psykososiaaliset tarpeet
 • Vahvista, älä vaimenna
 • Kerro hänelle hänestä


To 25.11.2021 klo 12.00–16.00 (ajankohta vaihtunut)
Osa 2: Validaatiomenetelmän syventäminen

Koulutusiltapäivässä osallistuja

 • saa uusia toimintatapoja muistiasiakkaan hoitamiseen  ja lisää hoitajan ymmärrystä aivosairaan  ihmisen muuttuneesta käyttäytymisestä
 • oppii validaatiomenetelmän tavoitteet ja keinot hoitaa lääkkeettömin keinoin muistisairasta ihmistä

Muistisairaan muuttunut käyttäytyminen ja puhe saattavat olla hyvin vaikeaselkoista. Työntekijä saa tietoa ja oppii vuorovaikutusosaamisen menetelmiä. Näiden taitojen myötä työssä jaksaminen ja viihtyminen lisääntyy. Tästä seuraa laadukas hoito ja huolenpito hoidettavan viimeiseen hetkeen saakka.

Teemat

 • Muuttunut puhe ja käyttäytyminen - muutos lähtee meistä
 • Aggressiivinen asiakas  ja haastavat tilanteet - miten voin toimia
 • Rajoittaminen ja suojeleminen, suojaaminen ja itsemääräämisoikeus
 • Muistisairaudet ja niiden erityispiirteet
 • Hyvien käytänteiden jakaminen
 • Omaisten kanssa yhdessä - Omaisten ja hoitoyksikön välinen yhteistyö
 • Muistisairaan seksuaaliset tarpeet
 • Traumat ja niiden merkitys; ylisukupolviset traumat
 • Saattohoito

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hinta

70 € / osio sisältäen sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen

Molemmat osiot tai pelkästään osio 1: 1.11. mennessä
Pelkästään osio 2: 11.11. mennessä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan alla olevan ilmoittautumislinkin kautta

lmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Palautteita

Hyvä kouluttaja ja kiva keskusteleva tapa käydä asiaa läpi, eikä luennoivaa powerpoint -esitystä. Erityisen mukavaa on juuri se kokemusten jakaminen.

Käytännönläheinen, ajatuksia herättävä, keskusteleva koulutus.

Sain paljon työkaluja ja vinkkejä muistisairaan kohtaamiseen. Kun vain aika riittäisi.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru