Muotoilu liiketoiminnassa 4 op (LY) - UPAMU1004

17.02.2023–25.03.2023 Verkossa

Aika ja paikka

(28 t)
- pe 17.2. klo 17.15 - 19.30
- la 18.2. klo 9.15 - 16.00
- la 25.2. klo 9.15 - 16.00
- pe 17.3. klo 17.15 - 19.30
- la 18.3. klo 9.15 - 16.00
- la 25.3.23 klo 9.15 - 12.15

Opinnot järjestetään etäopetuksena.

Kouluttaja

TaM Julius Oförsagd

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä liiketoiminnan kehittämisprojekteihin käytännönläheisesti
  • pohtia muotoilun käyttömahdollisuuksia erilaisissa yrityksissä ja liiketoiminta-alueilla
  • kuvata muotoilijan ja muotoilun tehtävien eri tasoja yrityksen liiketoimintakentässä.

Sisältö

Opetellaan soveltamaan palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä sekä käyttäjälähtöistä toimintatapaa liiketoiminnan kehittämisprojektissa. Pohditaan tuotteiden, palvelujen, visuaalisen viestinnän, yrityksen fyysisen ympäristön sekä yrityksen toimintatapojen muodostaman kokonaisuuden hallintaa osana liiketoimintaa. Kurssi toteutetaan  opiskelijoiden ryhmätyönä, jota ohjataan ja viedään eteenpäin luennoilla. Ryhmätyön aiheena on jonkin palvelun, palvelun osan tai palvelukokonaisuuden kehittäminen käyttäjälähtöisesti liiketoiminnan tavoitteet huomioiden. Kurssilla opiskelija oppii toiminnan kautta, millaisia muotoiluprojektit voivat olla yrityksissä. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen/toimeksiantajanedustajille ja toisille ryhmille.

Opetus- ja työmuodot
Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 t), itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen luentojen ulkopuolella ja loppuraportti (80 t). Kurssille voi osallistua maksimissaan 30 opiskelijaa.

Vaadittavat suoritukset
Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön, hyväksytysti suoritetut harjoitukset jaloppuraportti.

Kirjallisuus ja muu materiaali

  • Koivisto M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. (2019). Palvelumuotoilun bisneskirja. Helsinki: Alma Talent Oy.
  • Brown, T. & Katz, B. (2009). Change by design: How design thinking transforms organizations and inspires innovation. New York, NY: HarperBusiness.
  • Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Arviointi: 5-1 / uusittava

Arviointikriteerit
Hylätty: Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.
Välttävä ja tyydyttävä (1-2): Suoritus on suppea, pintapuolinen tai vastaa heikosti tehtävänantoa. Suorituksessa tyydytään luettelemaan asioita irrallisesti, tai käsitellään asioita yksipuolisesti. Suoritus voi sisältää virheitä tai epäselvyyksiä.
Hyvä ja kiitettävä (3-4): Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Asiasta on muodostunut kokonaiskuva, mutta siinä saattaa olla puutteita.
Erinomainen (5): Suorituksessa hahmotetaan laaja kokonaisuus ja tietoa osataan soveltaa moniulotteisesti tai sijoittaa eri konteksteihin. Suoritus osoittaa itsenäistä otetta ja oivallusta. Suoritus on ehjä kokonaisuus, joka sisältää perusteltua omaa ajattelua tai kriittistä pohdintaa. Vastaus on hyvin kirjoitettu tai toteutettu.