MusaHoivaa! Musiikki hoivatyön välineenä 1 op

20.04.2023–21.04.2023 Kuusamo

MusaHoivaa! on kesäyliopiston uutta, luovia ja osallistavia menetelmiä kehittävää täydennyskoulutusta hoivatyöhön. Koulutukseen osallistujan ei tarvitse olla erityisen luova tai harjaantunut taiteen tekemisessä. Luovuus kuuluu kaikille ja on osa kaikkia. Luovuuden mukaan ottaminen hoivatyöhön edistää niin asiakkaan kuin työntekijän omaa hyvinvointia.

Musiikin ottaminen mukaan hoitotyöhön ei vaadi välttämättä erityistä musiikillista osaamista - se edellyttää halua, innostusta, kohderyhmän tuntemusta ja tietoa musiikin mahdollisuuksista hyvinvoinnin tukena. Musiikin avulla voimme vastata moniin hoivatyön kentällä ilmeneviin haasteisiin. On kehoa ja ajattelua rappeuttavia sairauksia ja toimintakyvyn rajoituksia, kipuja ja kolotuksia, yksinäisyyttä ja masennusta, mihin erilaisesta musiikkitoiminnasta voidaan saada apua. Tervetuloa mukaan mielenkiintoiselle matkalle musiikin mahdollisuuksien maailmaan!

Aika ja paikka

To–pe 20.–21.4.23 klo 9.00–16.00 Kuusamo (lähiopetus)

Tarkempi paikka ilmoitetaan osallistujille koulutuskutsussa, joka lähetetään sähköpostilla noin viikko ennen koulutuksen ajankohtaa.

Kohderyhmä

Hoivatyötä tekevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset esim. ikääntyneiden, muistisairaiden, kehitysvammaisten henkilöiden parissa työskentelevät, musiikin parissa työskentelevät ammattilaiset esim. seurakunnissa, kerhoissa, vapaaehtoisryhmissä ym. sekä muut aiheesta kiinnostuneet. Koulutus on ammatillista lisäkoulutusta.

Kouluttaja

TunneMusiikki -suunnittelija, sairaanhoitaja, geronomi Heidi Oilimo

"Valmistun syyskuussa 2022 HAMK:ista sairaanhoitaja (YAMK) - Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä -koulutuksesta. Ikääntymisen osaamista minulle tuo geronomin (AMK) tutkinto. Minulla on kymmenien vuosien kokemus vanhustyön eri ympäristöistä ja laulavalle geronomille on aina ollut luonnollista hyödyntää musiikkia myös hoivatyössä. Lisää työkaluja tekemiseeni hankin musiikkiterapian ja -pedagogiikan opinnoilla, jotka ovat hyötykäytössä tämänhetkisessä työssäni musiikkitoiminnan suunnittelijana Eläkeliitossa."

Sisältö

1. koulutuspäivä:

Rytmis - yhteisen sykkeen metsästäjät

Rytmi on osa jokapäiväistä elämäämme. Kaikella on rytminsä; viikolla, vuorokaudella, vuodenajoilla, ihmisen keholla ja elintoiminnoilla. Rytmiklinikalla etsitään yhteistä sykettä erilaisista musiikkityyleistä ja laitetaan aivot tekemään töitä rytmittelyn, kehosoitinten ja tanssin avulla.

Musiikki kuuluu kaikille – osallistamisen välineet & keinot

Matalakynnyksisen musiikkitoiminnan tuokiossa opitaan hyödyntämään pieniä ja huokeita välineitä yhteismusisoinnin lisämausteena. Välineet tukevat osallistumista, houkuttelevat esiin sitä, mikä vielä toimii ja tarjoavat useammalle aistille virikettä. Kaikki voivat osallistua omalla tavallaan ja taidollaan.

Musiikki liikuttaa

”Musiikki on kuuluvaa liikettä ja liike on näkyvää musiikkia” - Emile Jaques-Dalcroze
Tässä musiikkiliikunnan tuokiossa kokeillaan erilaisia ja hauskoja tapoja liikkua monipuolisesti musiikin kannustamana. Tuokion aikana liikutaan istuen ja seisten, parin kanssa ja ilman, vikkelämmin ja rauhallisemmin erilaisia musiikkityylejä hyödyntäen.

Aistit auki työpaja

Musiikki on muutakin kuin ääntä. Se tuntuu, näkyy, hoitaa ja koskettaa. Miltä musiikkiliikunta tuntuu silmät kiinni? Miten ääni värähtelee kehossamme? Entäs, jos otamme mukaan tuoksuja? Työpaja päättyy kosketusta ja musiikkia yhdistävään rentoutukseen.  

2. koulutuspäivä:

Tunnetko artistit, muistatko kappaleet? - musavisailutuokio

Musiikin ympärille voi rakentaa myös erilaisia visailuja ja pelejä tapaamisten ajanvietteeksi ja keskustelun virittäjäksi. Tässä tuokiossa tunnistetaan ja lauletaan kansanlauluja, yhdistetään iskelmätähtiä hitteihin ja pelataan artistibingoa. Ja laulaakin saa aina kun tunnistaa kappaleen.

Matkalla menneeseen - musiikkimuistelutuokio

Musiikkimuistelukerralla nojatuolimatkaillaan ajassa ja paikassa yhdessä muiden kanssa.  Musiikkiin kytkeytyy muistoja tunteista ja tapahtumista vuosien varrelta. Tuokion aikana kuunnellaan ja lauletaan osallistujille tärkeitä kappaleita ja jaetaan niihin liittyviä muistoja. Keskustelullinen ja koskettava hetki omien ja kollektiivisten muistojen parissa.

Musiikkimaalausta ja muuta mukavaa – kädentaidot käyttöön

Sakset käteen, pensselit ja väriliidut esiin; minkälaisia impulsseja musiikkia antaa maalaamiselle?  Kuuletko musiikin väreinä? Nyt maalataan, leikataan paperista, kuunnellaan ja tunnelmoidaan kuva- ja äänitaidetta yhdistäen.

Runoutta ja musiikkia

Nyt päästetään luovuus irti! Tässä työpajassa kirjoitetaan haikuja, yksin ja yhdessä ja luodaan niihin äänimaailma. Kollektiiviset runosävelteokset jaetaan päivän päätteeksi muiden kurssilaisten kanssa.

Hinta

255 € sisältäen opetuksen, sähköisen koulutusmateriaalin sekä lounaan koulutuspäivinä

Ilmoittaudu

3.4. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Musiikin vaikutuksista

Musiikin hyvinvointivaikutukset ovat kiistattomat. Tutkimusten mukaan musiikki aktivoi aivoja laajemmin kuin mikään muu taiteen laji. Musiikki edistää hermoverkostojen korjautumista, esim. aivoverenkierron häiriöiden ja muistisairauksien yhteydessä ja siitä on hyötyä kivun lievityksessä. Rytmiä voidaan hyödyntää motoriikan säätelyssä ja kävelykyvyn kuntoutuksessa neurologisten sairauksien yhteydessä ja laulamisella voidaan edistää afasiasta toipumista, muistin toimintaa ja vahvistaa hengityslihaksia.

Musiikki vaikuttaa myös mielialaan ja vireystilaan monin tavoin. Mielimusiikki laskee stressihormoni kortisolin määrää ja aktivoi aivojen dopamiinipohjaista  mielihyväjärjestelmää: levottomuus, ahdistus ja masentuneisuus vähenevät. Musiikki herättää voimakkaita tunteita ja tarjoaa tunteiden ilmaisulle ja käsittelylle kanavan. Musiikki kykenee palauttamaan mieleen tunteita ja muistoja vuosikymmenten takaa, se saa puhumattoman laulamaan ja ilmeettömän hymyilemään. Musiikin sanaton kieli yhdistää ja tuo yksinäisen lähelle muita ihmisiä.