Musiikki hoivatyön välineenä 1 op (etä/lähikoulutus)

Musiikin ottaminen mukaan hoitotyöhön ei vaadi välttämättä erityistä musiikillista osaamista - se edellyttää halua, innostusta, kohderyhmän tuntemusta ja tietoa musiikin mahdollisuuksista hyvinvoinnin tukena. Musiikin avulla voimme vastata moniin hoivatyön kentällä ilmeneviin haasteisiin. On kehoa ja ajattelua rappeuttavia sairauksia ja toimintakyvyn rajoituksia, kipuja ja kolotuksia, yksinäisyyttä ja masennusta, mihin erilaisesta musiikkitoiminnasta voidaan saada apua. Tervetuloa mukaan mielenkiintoiselle matkalle musiikin mahdollisuuksien maailmaan!

Aika ja paikka

Koulutus toteutuu, ilmoittautua voi koulutuksen käynnistymiseen asti oheisella sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

5.10.-16.11.2021

Osiot 1-3 verkossa, osallistuminen etänä omalta laitteelta
Osio 4 lähiopetuksena Kuusamossa, mahdollisuus myös osallistua etänä omalta laitteelta

Tarkemmat ohjeet etäosallistumiseen lähetetään osallistujille koulutuskutsussa sähköpostilla.

Kohderyhmä

Hoivatyötä tekevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset esim. ikääntyneiden, muistisairaiden, kehitysvammaisten henkilöiden parissa työskentelevät, musiikin parissa työskentelevät ammattilaiset esim. seurakunnissa, kerhoissa, vapaaehtoisryhmissä ym. sekä muut aiheesta kiinnostuneet. Koulutus on ammatillista lisäkoulutusta.

Kouluttaja

TunneMusiikki -suunnittelija, sairaanhoitaja, geronomi Heidi Oilimo

"Valmistun jouluksi HAMK:ista sairaanhoitaja (YAMK) - Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä -koulutuksesta. Ikääntymisen osaamista minulle tuo geronomin (AMK) tutkinto. Minulla on kymmenien vuosien kokemus vanhustyön eri ympäristöistä ja laulavalle geronomille on aina ollut luonnollista hyödyntää musiikkia myös hoivatyössä. Lisää työkaluja tekemiseeni hankin musiikkiterapian ja -pedagogiikan opinnoilla, jotka ovat hyötykäytössä tämänhetkisessä työssäni musiikkitoiminnan suunnittelijana Eläkeliitossa."

Sisältö

1. osio Musiikin monipuoliset hyvinvointivaikutukset:
ti
 5.10.21 klo 13.00-16.00 (etäkoulutus)

Musiikki on muutakin kuin ääntä; se näkyy, tuntuu, hoitaa ja koskettaa!

 • Fysiologiset vaikutukset
 • Kognitiiviset vaikutukset
 • Musiikki ja tunteet
 • Sosiaalinen hyvinvointi

2. osio Erilaisia tapoja musiikin hyödyntämiseen hoivatyössä:
ti 19.10.21
klo 13.00-16.00 (etäkoulutus)

Ytimessä osallisuus ja yhdessä tekeminen

 • Kuuntelu ja sen ympärille rakennettava toiminta
 • Soittaminen & laulaminen ja niiden variaatiot
 • Musiikkiliikunnan eri muodot
 • Yksilö- ja ryhmätoiminta

3. osio Musiikkituokion järjestäminen - Mitä tulee huomioida musiikkihetken suunnittelussa?
ti 2.11.21
klo 13.00-16.00 (etäkoulutus)

 • Paikka ja sen ominaisuudet
 • Kohderyhmän erityispiirteet
 • Kesto & sisältö
 • Osallisuuden tukemisen keinot

4. osio Työpajasta tekemisen makua
ti 16.11.21
klo 9.00-16.00 (lähikoulutus Kuusamossa)

 • Erilaisten toimintamallien kokeileminen käytännössä
 • Musiikin hyvinvointivaikutusten kokeminen henkilökohtaisesti
 • Yhdessä tekeminen ja osallistuminen
 • Ideoita, intoa ja valmiita, mutta sovellettavia ”reseptejä” omalle työpaikalle vietäväksi
 • Kynnyksen madaltaminen musiikkitoiminnan käynnistämiseksi
 • Koulutukseen voi osallistua myös etänä omalta laitteelta

Koulutuskokonaisuus sisältää pienimotoisia tehtäviä osioiden välissä, minkä kautta osallistujat pääsevät kokeilemaan ja juurruttamaan opittua käytäntöön.

Hinta

250 € sisältäen opetuksen, sähköisen koulutusmateriaalin sekä lounaan lähipäivässä

Ilmoittautuminen

Koulutus toteutuu, ilmoittautua voi koulutuksen käynnistymiseen asti oheisella sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

20.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Musiikin vaikutuksista

Musiikin hyvinvointivaikutukset ovat kiistattomat. Tutkimusten mukaan musiikki aktivoi aivoja laajemmin kuin mikään muu taiteen laji. Musiikki edistää hermoverkostojen korjautumista, esim. aivoverenkierron häiriöiden ja muistisairauksien yhteydessä ja siitä on hyötyä kivun lievityksessä. Rytmiä voidaan hyödyntää motoriikan säätelyssä ja kävelykyvyn kuntoutuksessa neurologisten sairauksien yhteydessä ja laulamisella voidaan edistää afasiasta toipumista, muistin toimintaa ja vahvistaa hengityslihaksia.

Musiikki vaikuttaa myös mielialaan ja vireystilaan monin tavoin. Mielimusiikki laskee stressihormoni kortisolin määrää ja aktivoi aivojen dopamiinipohjaista  mielihyväjärjestelmää: levottomuus, ahdistus ja masentuneisuus vähenevät. Musiikki herättää voimakkaita tunteita ja tarjoaa tunteiden ilmaisulle ja käsittelylle kanavan. Musiikki kykenee palauttamaan mieleen tunteita ja muistoja vuosikymmenten takaa, se saa puhumattoman laulamaan ja ilmeettömän hymyilemään. Musiikin sanaton kieli yhdistää ja tuo yksinäisen lähelle muita ihmisiä.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru