Musiikkia mielin määrin

Täydennyskoulutus muistisairaiden, omaisten sekä ikääntyneiden parissa toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

Aika ja paikka

Ke 4.11.2020 klo 9.00–16.00 Oulu

Kouluttaja

Maaret Meriläinen on työskennellyt toimintaterapeuttina ja muistityön kehittäjänä muistisairaiden ja omaisten parissa vuodesta 2007. Musiikki on työssä vahvasti mukana – onhan musiikki yksi parhaista muistisairauksien lääkkeettömistä hoitomuodoista ja vahvistaa hyvinvointia kaikilla ihmisillä.

Maaret hyödyntää musiikkia monipuolisesti ja on itsekin kehittänyt musiikillisia menetelmiä etenkin muistisairaille. Vaikka musiikki on ollut Maaretin elämässä aina, ei hän ole musiikin teoriaa tai soittamista koskaan opiskellut virallisesti. Siksi hän uskaltaakin väit-tää, ettei kaikkien musiikkia työssään käyttävien tarvitse olla vahvoja musiikin ammattilaisia. Oma innostus usein riittää ja musiikin riemu saadaan ikääntyvien asiakkaiden iloksi! Laulamisen ja pianonsoiton sekä haitarinsoiton alkeiden lisäksi, Meriläinen on kiinnostunut rytmittelystä kognitiivisena kuntoutuksena sekä liike- ja ääni-improvisaation mahdollisuuksista mielen hyvinvoinnin vahvistamisessa. Näihin hän on saanut myös lisäoppia alan ammattilaisilta.

Meriläinen on tehnyt lauluja yhdessä muistisairaiden kanssa heidän muistojensa pohjalta. Mottona onkin ”ei kulttuuria heille, vaan heidän kanssaan”. Laulujen musiikkivideot löytyvät OsmyTV-youtubekanavalta.

Tavoitteet

Koulutuspäivän tavoitteena on madaltaa kynnystä musiikin käyttämiseen omassa työssä ja havahduttaa huomaamaan miten monipuolisesti musiikkia voidaan hyödyntää sekä ikääntyvien asiakkaiden että ammattilaisten itsensä iloksi. Päivän aikana selviää, millaisia hyvinvointivaikutuksia musiikilla on meille jokaiselle sekä päästään myös itse ohjaamaan pieni tuokio toisille.

Koulutuksessa ei tarvita laulu- tai soittotaitoa ja näin ollen se sopii ihan kaikille aiheesta kiinnostuneille!

Sisältö

9.00 Orientoituminen päivään

9.30 Rytmit kognitiivisena kuntoutuksena ja apuna hoidossa. Kehorytmittely sekä rytmisoitinsovitukset. Teoriaa ja käytännön harjoituksia.

11.00 Tauko, keskustelua

11.15 Musiikin kuuntelu, laulu, muistot ja kosketus. Teoriaa ja käytännön harjoituksia.

12.00 Lounastauko

13.00 Lyhyt keskustelu aamupäivän sisällöstä. Iltapäivän osuuden aloittaminen yhteisellä harjoituksella.

13.15 Ääni- ja liikeimprovisaatio läsnäolon, vuorovaikutuksen ja luovuuden vahvistajana. Teoriaa ja käytännön harjoituksia.

14.30 Tauko

15.00 Musiikillisia menetelmiä meiltä ja maailmalta (Muistoista Musiikiksi, Alive Inside, Music Mirror…)

15.45 Päivän yhteenveto ja palautteet

16.00 Koulutus päättyy

Hinta

130 € sisältäen sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen

15.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Oulun toimipaikka:
Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi