Muutosta johtamassa -uudistuvaa yhtenäistä koulua kehittämässä (Oph)

Koulutukset ovat osa opetushallituksen rahoittamaa Muutosta johtamassa -uudistuvaa yhteinäistä koulua kehittämässä 2020-2021 hanketta. Hanke kehittää ja vahvistaa rehtoreiden ja koulunjohtajien johtamisosaamista muuttuvaan johtajuuteen ja muutosprosessin läpivientiin. Opettajille suunnattujen osioiden tavoitteena on yhteisöllinen kehittämisprosessi, jossa vahvistetaan yhteistä toimintakulttuuria, pedagogista osaamista sekä henkilökunnan muutostietoisuutta tulevaisuuden taidoista ja osaamisesta. Hankkeen tulokset tulevat aktiiviseen levitykseen osallistujien toimesta heidän omissa yhteisöissään.

Aika ja paikka

Hankkeen kesto 05/2020-12/2021

Osion 1 koulutusryhmä syksy 2020-kevät 2021

Osion 2 koulutusryhmät syksy 2020-kevät 2021

Osion 3 koulutusryhmät kevät 2021-syksy 2021

Ylivieska, paikka ilmoitetaan tarkemmin osallistujille

Kohderyhmä

Rehtori, apulaisrehtorit ja koulunjohtajat sekä perusopetuksen ja lukion opettajat

Kouluttaja

Osiossa 1:

KM, opettaja opettajankouluttaja, Pro Practica tj Hannu Laukkanen

KT, Kokkolan sivistysjohtaja, Licence to Learn tj Peter Johnsson

Osiossa 2:

KM, ohjaava opettaja, erityisopettaja, luokanopettaja Sari Grandroth-Nalkki

Aineenopettaja, rehtori, elämäntaidon valmentaja ja ratkaisukeskeinen työnohjaaja STOry, FM Katri Lehtovaara

KM, luokanopettaja, työnohjaaja, Certified Mind Coach ja IE-trainer Päivi Nilivaara

Osiossa 3:

Johtava asiantuntija (Sitra Lab) Kalle Nieminen

FM, rehtori, yrittäjyyslukion valmentaja, Lukion osuuskunta Kisällin toiminnanjohtaja, Y-love koordinaattori, Tiimiehdas Oy tj. Aki Puustinen

Luokanopettaja, vararehtori Katri Vorne

Sisältö

Koulutuskokonaisuuksien rakenne ja sisällöt:

1. osio: Johtaminen ja organisaation kehittäminen 2 op

Koulutuosio koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä, ohjatusta työskentelystä ja arjessa toteutettavista välitehtävistä. Lisäksi osioon kuuluu verkkoluentoja sekä niihin liittyviä tehtäviä. Koulutusotte on valmentava ja työskentelytapa yhteistoiminnallinen.

Keskeiset sisällöt:

Käsitellään muuttuvaa johtajuutta ja muutoksen läpivientiä. Perehdytään johtamistilanteiden tunnistamiseen, paneudutaan omaan johtajuuteen ja johdettavana olemiseen sekä organisaation toimintakulttuuriin, arvoihin ja johtamisviestintään. Lisäksi tarkastellaan tulevaisuuden koulun johtamista asettamalla visioita ja tavoitteita tulevaisuuden koululle huomioiden digitaalisuus, vuorovaikutus ja tunnetaidot sekä tiimirakenne työyhteisössä.

2. osio: Pedagogiikka ja toimintakulttuuri 1,5 op

Koulutusosio koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä, ohjatusta työskentelystä ja arjessa toteutettavista tehtävistä.

Keskeiset sisällöt:

Paneudutaan koulun toimintakulttuurin kehittämiseen ja pedagogisen osaamisen vahvistamiseen. Koulun toimintakulttuurin kehittämiseen liittyen tarkastellaan omaa johtajuutta ja johdettavana olemista, oman koulun toiomintakulttuuria sekä tiimityötaitoja. Lisäksi käsitellään yhteistä toimintakulttuuria huomioiden vuorovaikutus-ta ja tunnetaitoja.Pedagogista osaamista kehitetään perehtymällä yhteisopettajuuteen ja sen toteuttamiseen huomioiden se, mitä muutoksia yhteisopettajuus tuo oppimiskulttuuriin. Osiossa käsittellään myös arviointia.

3. osio: Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op

Koulutusosio koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä, ohjatusta työskentelystä ja arjessa toteutettavista tehtävistä. Lisäksi osioon sisältyy yksi verkkoluento.

Keskeiset sisällöt:

Tarkastellaan tulevaisuuden taitoja ja perehdytään niiden huomoimiseen opetuksessa. Koulutukset lisäävät ja vahvistavat opettajien tietoisuutta tulevaisuuden taidoista ja osaamisesta eli siitä millaiseen toimintaympäristöön oppilaat ja opiskelijata ovat siirtymässä ja mitä tairoja se edellyttää opettajan osaamiselta sekä miten taitoja opetetaan.

 

Lisätietoa: Koulutuspäällikkö/-suunnittelija Minna Saharinen, p. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Huomioitavaa

Koulutuksiin on rajoitettu osallistujamäärä; koulutukset ovat tällä hetkellä täynnä. Tiedustelut vapautuvista paikoista: kesayo@ylivieska.fi

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista (esim. matkat, ruokailut) osallistujat vastaavat itse.

Ilmoittautuminen

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru