Muuttuvat toimintaympäristöt ja strateginen hyvinvointijohtaminen, 5 op (LY)

12.04.2025–01.06.2025 Verkossa

Aika ja paikka

Toteutetaan verkko-opintoina ajalla 12.4.-1.6.2025.

Webinaari: la 12.4.2025 klo 9.00-10.00

Kouluttaja

YTM Marjo Outila

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tunnistaa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla hyvinvointijohtamisen näkökulmasta
• jäsentää uudistusten edellytyksiä hallinto- ja palvelurakenteissa sekä toimintakulttuurissa
• hahmottaa hyvinvointijohtaminen strategisena toimintana
• analysoida toimintaympäristön muutosta ja uudistuksia osana hyvinvointijohtamisen strategiatyötä.

Sisältö

Toimintaympäristön muutokset ja uudistukset osana paikallisia, alueellista ja kansallista hyvinvointijohtamista.
Toimintaympäristön muutosten edellytykset, mahdollisuudet ja haasteet hyvinvointijohtamisen, rakenteiden ja toimintakulttuurin näkökulmista.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön liittyvien erityispiirteiden analysointi harvaan asutuilla alueilla.
Hyvinvointijohtamisen strategiakäytännöt ja strategia-analyysi.

Toteutustavat

Johdantoluento, verkkoluennot 6-8 h ja perehtyminen opintojaksolla ilmoitettuun lähdemateriaaliin. Oppimistehtävä.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen johdantoluennolle verkossa ja luentotallenteisiin perehtyminen. Perehtyminen opintojakson oppimateriaaliin. Oppimistehtävä.

Oppimateriaalit

Opintojakson oheiskirjallisuus ilmoitetaan Moodlessa

Lisätiedot

Vastuutaho: Lapin yliopisto, hallintotiede ja sosiaalityö

Arviointiasteikko

1-5/HYL

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintoihin opintokokonaisuuden pääsivun kautta: Hyvinvointijohtaminen, perusopinnot 25 op (LY/OY)

HUOM! Ilmoittautumisia otetaan vain koko perusopintokokonaisuuteen, ei yksittäisille opintojaksoille.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.