Näkökulmia ihmiseen ja hyvinvointiin 5 op (UEF) - AY5524151

Kouluttaja

YTT, professori Vilma Hänninen

Tavoitteet

Opiskelijalla on sosiaalitiedettä täydentävää tietoa ihmismielestä sekä hyvinvoinnin tutkimuksesta.

Sisältö

Tutustuminen ihmismieltä koskevaan tietoon sekä hyvinvoinnin tutkimuksen perusteisiin.

Suoritustapa

Kirjallisuus, joka tentitään yhdellä kertaa kokonaisuutena. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan kaikkien tentittävien kirjojen läpäisy.
Arviointi: 0-5

Tenttipäivät

Syksy 2019: ma 30.9., ma 21.10., ma 11.11., ma 2.12.2019 klo 16.00-20.00
Kevät 2020: ma 13.1., ma 3.2., ma 2.3., ma 6.4., ma 4.5., ma 1.6.2020 klo 16.00-20.00
Syksyn 2020 tenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Kirjallisuus

Kolme kirjaa seuraavista:
1. Nussbaum, M.: Creating Capabilities - Human Development Ap-proach. Harvard UP, 2011
2. Aaltola, E. & Keto, S.: Empatia – myötäelämisen tiede. Into, 2017.
3. Hari, R. ym.: Ihmisen mieli. Gaudeamus, 2015.
4. Saari, J. (toim.): Hyvinvointi - Suomalaisen yhteiskunnan perusta. Gaudeamus, 2011.
5. Saari, J.: Huono-osaiset - Elämän edellytykset yhteiskunnan pohjalla. Gaudeamus, 2015

Hinta

138 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 97 €)