Näyttelijän ja ohjaajan työ 2 op(JY)

Aika ja paikka

Näyttelijän työ

Pe 1.2. klo 17.00-21.00
La 2.2. klo 9.00-17.00

Ohjaajan työ

Pe 1.3. klo 17.00-21.00
La 2.3. klo 9.00-17.00


Kouluttaja

Näyttelijätyön opettaja Enni Junttila

Sisältö

Sisältää seuraavat osasuoritukset:
- Näyttelijäntyö ( lähiopetus)
- Ohjaajantyö ( lähiopetus)

Suoritettuaan kurssin opiskelija:
* ymmärtää improvisaation (Johnstonen metodi), äänen ja kehollisuuden lähtökohtia teatterityössä
* hallitsee näyttelijän- ja ohjaajantyön perusteet Stanislavskin ja Cohenin metodin pohjalta

* osaa reflektoida ja soveltaa kokemuksiaan teatterityöstä

Suoritustavat:

Lähiopetukseen osallistuminen.

Katso opiskeluohjeet ja jaksokohtaiset suoritustavat oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:

  • Cohen, R. 1986. Näyttelemisen mahti. Tampere: Tampereen yliopisto.
  • Johnstone, K. & Routarinne, S. 1996. Impro. Improvisoinnista iloa elämään ja esiintymiseen. Helsinki: Yliopistopaino.
  • Pätsi, M. 2010. Näyttelijän tekniikoita. Helsinki: Avain.
  • Routarinne, S. 2004. Improvisoi! Helsinki: Tammi.
  • Stanislavski, K. & Repo, K. 2011. Näyttelijän työ. Helsinki: Tammi.
  • Koponen, P. 2004. Improkirja. Helsinki: Like.
  • Weston, J. 2011. Näyttelijän ohjaaminen. Helsinki: Nemo.

Arviointi:

Arvosteluasteikko: hyväksytty-hylätty

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit: Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään draamakasvatuksen perusopinnot -oppiaineen Koppa-sivuilla.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru