Näyttelijän ja ohjaajan työ 2 op(JY)

Pyhäjärvi, Ylivieska

Aika ja paikka

Näyttelijän työ

Pe 1.2. klo 17.00-21.00
La 2.2. klo 9.00-17.00

Ohjaajan työ

Pe 1.3. klo 17.00-21.00
La 2.3. klo 9.00-17.00


Kouluttaja

Näyttelijätyön opettaja Enni Junttila

Sisältö

Sisältää seuraavat osasuoritukset:
- Näyttelijäntyö ( lähiopetus)
- Ohjaajantyö ( lähiopetus)

Suoritettuaan kurssin opiskelija:
* ymmärtää improvisaation (Johnstonen metodi), äänen ja kehollisuuden lähtökohtia teatterityössä
* hallitsee näyttelijän- ja ohjaajantyön perusteet Stanislavskin ja Cohenin metodin pohjalta

* osaa reflektoida ja soveltaa kokemuksiaan teatterityöstä

Suoritustavat:

Lähiopetukseen osallistuminen.

Katso opiskeluohjeet ja jaksokohtaiset suoritustavat oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:

  • Cohen, R. 1986. Näyttelemisen mahti. Tampere: Tampereen yliopisto.
  • Johnstone, K. & Routarinne, S. 1996. Impro. Improvisoinnista iloa elämään ja esiintymiseen. Helsinki: Yliopistopaino.
  • Pätsi, M. 2010. Näyttelijän tekniikoita. Helsinki: Avain.
  • Routarinne, S. 2004. Improvisoi! Helsinki: Tammi.
  • Stanislavski, K. & Repo, K. 2011. Näyttelijän työ. Helsinki: Tammi.
  • Koponen, P. 2004. Improkirja. Helsinki: Like.
  • Weston, J. 2011. Näyttelijän ohjaaminen. Helsinki: Nemo.

Arviointi:

Arvosteluasteikko: hyväksytty-hylätty

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit: Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään draamakasvatuksen perusopinnot -oppiaineen Koppa-sivuilla.