Näyttöön perustuva kuntoutus 5 op (OY) - ay353401P

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2021-2022, tarkentuu myöhemmin
Toteutus verkko-opintoina

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • kuvata näyttöön perustuvan kuntoutuksen käsitteet, periaatteet ja käytänteet
  • hakea ja valita tutkimustietoa alansa tärkeimmistä tietokannoista
  • arvioida kriittisesti olemassa olevan tutkimustiedon luotettavuutta ja sen soveltuvuutta kuntoutuksen käyttöön
  • hyödyntää tutkimusnäyttöä käytännön kuntoutustyössä, sen johtamisessa ja/tai uudistamisessa

Sisältö

  • Kuntoutus osana näyttöön perustuvaa terveydenhuollon mallia
  • Erilaiset tutkimusasetelmat ja näytön vahvuus kuntoutuksessa
  • Tutkimusten laadun arviointi ja näytönaste
  • Tutkimustiedon soveltaminen kuntoutuksen käytäntöön

Toteutustavat

Itsenäinen ja yhteisöllinen verkko-opiskelu ja oppimistehtävien tekeminen (yht. 135h)

Oppimateriaali

Hoitosuositustyöryhmien käsikirja. 2016. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. (soveltuvin osin).
Pohjalainen, T. 2005. Kuntoutuksen vaikuttavuus – mitä se tarkoittaa ja onko näyttöä? Suomen Lääkärilehti 60, 3399-3405.

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Aktiivinen osallistuminen verkko-oppimisympäristössä, itsenäinen opiskelu, oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty / hylätty

Hinta

Tarkentuu myöhemmin

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tarkentuu ja avataan myöhemmin.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru