7. Nepsy-oppilaan tunnistaminen ja tukeminen luokkahuoneessa

30.10.2023–27.11.2023 Verkossa

Tietoa ja työkaluja nepsy-arkeen koulussa

Aika ja paikka

Maanantaisin 30.10., 13.11. ja 27.11.2023 klo 15.00–18.00 verkossa (Teams), tarkemmat ohjeet kerrotaan kutsussa

Kohderyhmä

Perusopetuksen opetushenkilöstö

Kouluttaja

KM, erityisluokanopettaja, opinto-ohjaaja, NLP-Practitioner, neuropsykiatrinen valmentaja -kouluttaja sekä Mininepsy-kouluttaja Mari Lapinkoski

Sisältö

  • Saadaan perustietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä (ADHD, autisminkirjo, mm. Asperger sekä tavallisimmat liitännäisoireet) ja niiden vaikutuksista oppilaan koulunkäyntiin ja arkeen
  • Saadaan käytännön esimerkkejä siitä, miten nepsy-piirteet näkyvät oppilailla koulussa
  • Saadaan oppilaan ohjaamiseen ja tukemiseen koulussa konkreettisia menetelmiä ja työtapoja
  • Kuullaan koulumaailmassa hyödynnettävistä nepsy-oppilaiden kanssa toimivista materiaaleista ja sovelluksista
  • Perehdytään nepsy-ihmisten kanssa tehokkaaksi todettuun ratkaisukeskeiseen ajattelutapaan
  • Sovelletaan opittua pienryhmätyöskentelyssä case-tapausten pohjalta
  • Perehdytään nepsy-lasten ja -nuorten perheiden tilanteisiin ja pohditaan kasvattajan roolia perheen yhteistyötahona

Koulutus sisältää luento-osuuksia, pienryhmätyöskentelyä sekä yhteistä keskustelua.