Neuropsykiatrinen valmentaja 30 op

Erityisosaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen

Aika ja paikka

24.2.-23.9.2022 Ylivieska

Koulutus sisältää 10 koulutuspäivää, joista neljä päivää toteutetaan lähiopetuksena ja kuusi päivää reaaliaikaisena etäopetuksena. Lisäksi koulutukseen sisältyy yksi työnohjauskerta (lähi- tai etätapaamisena). Lähiopetuspäivät järjestetään Ylivieskassa.

To-pe 24.-25.2.22 klo 10.00-16.00 (lähi-tai etäopetus, sovitaan ryhmän kanssa)
Ke-to 23.-24.3.22 klo 10.00-16.00 (reaaliaikainen etäopetus)
Ke-to 27.-28.4.22 klo 10.00-16.00 (reaaliaikainen etäopetus)
Ke-to 18.-19.5.22 klo 10.00-16.00 (reaaliaikainen etäopetus)
Pe 26.8.22 Työnohjauskerta lähi- tai etätapaamisena (toteutustapa tarkentuu myöhemmin)
To-pe 22.-23.9.22 klo 10.00-16.00 (lähi- tai etäopetus, sovitaan ryhmän kanssa)

Tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoittautuneille sähköpostiin.

Kohderyhmä

Opettajat, erityisopettajat, eri alojen terapeutit, sairaanhoitajat sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaajat ja avustajat, mutta myös henkilöille, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria tai aikuisia. Koulutukseen voi osallistua myös henkilöt, jotka työskentelevät arjen- ja elämänhallinnan vaikeuksista kärsivien asiakkaiden parissa.


Koulutukseen osallistuvilta edellytetään vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkintoa. Tapauskohtaisesti myös muu tutkinto voidaan hyväksyä, jos osallistujalla on riittävästi työkokemusta vastaavista tehtävistä.

Kouluttaja

Koulutuksen pääkouluttajana toimii Psykoterapeutti, Työnohjaaja (STOry) Neuropsykiatrinen valmentaja-kouluttaja Anne Andersson, BonumMind Oy


Lisäksi koulutuksessa on muita asiantuntijoita ja kokemusasiantuntijan puheenvuoro.

Sisältö

Koulutus sisältää laaja-alaisen teoriapohjan neuropsykiatristen asiakkaiden tunnistamiseen, ohjaukseen ja kuntoutukseen. Koulutuksessa perehdytään toiminnanohjauksen käsitteen avaamiseen ja huomioimiseen neuropsykiatrisessa valmennuksessa, sekä sosioemotionaalisiin haasteisiin ja oppimisvaikeuksiin neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyen. Koulutuksen aikana käydään läpi neuropsykiatrinen kuntoutusprosessi, perehdytään verkostotoimintaan sekä palveluohjaukseen.

Opiskelija saa konkreettista ohjausta ja apuvälineitä valmennuksen toteuttamiseen omassa työssään. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota myös ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen neuropsykiatrisena valmentajana sekä nykyiseen ammattikuvaan, identiteettiin ja työssä jaksamiseen.

Koulutuksessa on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle.

Lähiopetus ja reaaliaikainen etäopetus sisältävät:

  • asiantuntija-alustuksia ja luentoja
  • yhteistoiminnallisia käytännön harjoituksia
  • workshop-tyyppistä työskentelyä
  • työnohjausta vertaisryhmissä

Itsenäiseen opiskeluun lähi- ja etäopetusjaksojen välillä sisältyy:

  • omien osaamis- ja kehittymistavoitteiden määrittelyä ja oman henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laatiminen
  • henkilökohtaiset oppimistehtävät liittyen opiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön ohjattaviin asiakkaisiin soveltaen
  • perehtyminen alan kirjallisuuteen ja kirjallisuusreflektio
  • oma valmennusasiakas ja siihen liittyvä valmennusharjoittelu
  • kehittymispäiväkirja-työskentely; oman oppimisen ja kokemusten reflektointi ja tallentaminen
  • kehittämistyön tekeminen omassa työssä tai työyhteisössä

Koulutuksen sisältö vastaa Neuropsykiatrisen valmentaja ry:n asettamia vaatimuksia koulutukselle.

Kirjallisuus

Koulutuksen aikana tarvittavat kirjat ovat
1. Huotari, Tamski ym. 2010 tai uudempi: Tammenterhon tarinoita - kirja valmennuksesta
2. Juva, Hublin, Kalska, Sainio, Tani & Vataja 2011: Kliininen neuropsykiatria, Duodecim
TAI
Hämäläinen, Laine, Aaltonen & Revonsuu 2006: Mieli ja Aivot - kognitiivisen neurotieteen oppikirja. Gummerus
3. Iveson C, George, E & Ratner H 2018: Brief Coaching - Ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Lyhytterapiainstituutti Oy.
TAI
Cauffman L 2017: Ratkaisukeskeinen coaching - Opas myönteiseen muutokseen. Lyhytterapia-instituutti
TAI
Ratner & Denise 2020: Lasten ja nuorten ratkaisukeskeinen ohjaus ja neuvonta. Lyhytterapiainstituutti Oy
4. Onnismaa 2021 : Organisaation, aika, muisti ja etiikka, Basam Books

Hinta

1500 €

Ilmoittautuminen

28.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylivieskan toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset
Pääkouluttaja Anne Andersson
Puh. 044 700 7997, anne.andersson@ bonummind.fi

Koulutuksen järjestelyihin liittyvät kysymykset
Koulutussuunnittelija Riitta Niku
Puh. 044 4652 201, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru