Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus (Raahe)

Neuropsykiatriseksi valmentajaksi opiskeleva saa konkreettisia ohjausta ja apuvälineitä valmennuksen toteuttamiseen oman työnsä ohessa tai valmentajana. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota myös ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen neuropsykiatrisena valmentajana ja osana/tukena tämän hetkistä ammattikuvaa, identiteettiä ja työssä jaksamista.

Aika ja paikka

25.9.2020

8.10.2020 – 9.10.2020

5.11.2020 - 6.11.2020

21.1.2021 - 22.1.2021

3.12.2020 Työnohjaus

 

Koulutukset järjestetään klo 9-15.30 Brain Centerin kokoustiloissa (os. Rantakatu 5 D, Raahe)

Kohderyhmä

Opettajat, erityisopettajat, eri alojen terapeutit, sairaanhoitajat sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaajat ja avustajat, henkilöt jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria ja aikuisia. Koulutukseen voivat osallistua kaikki henkilöt, jotka työskentelevät arjen- ja elämänhallinnan vaikeuksista kärsivien asiakkaiden parissa.

Pääsyvaatimukset

Koulutus on jatkokoulutus Erityisosaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen - koulutukselle.

Koulutukseen osallistujilta edellytetään vähintään sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan perustutkintoa (harkinnan mukaan myös muu soveltuva koulutus voidaan ottaa huomioon) sekä riittävä vähintään kahden vuoden kokemus kohderyhmän kanssa työskentelystä ja mahdollisuus työskennellä koulutuksen aikana kohderyhmään kuuluvan asiakkaan kanssa.

Kouluttaja

Pääkouluttaja Anne Andersson BonumMind Oy, sekä useita muita kouluttajia

Sisältö

Jatko-opinnot sisältävät laaja-alaisen teoriapohjan neuropsykiatristen asiakkaiden ohjaukseen, kuntoutukseen sekä verkosto- ja palvelutoimintaan. Perusopinnoissa perehdyttiin laaja-alaisesti sosioemotionaalisiin haasteisiin, oppimisvaikeuksiin sekä toiminnanohjauksen käsitteeseen ja sen huomioimiseen neurosykiatrisessa valmennuksessa.

Neuropsykiatriseksi valmentajaksi jatkava saa nyt konkreettista ohjausta ja apuvälineitä valmennuksen toteuttamiseen omassa työssään. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota myös ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen neuropsykiatrisena valmentajana sekä nykyiseen ammattikuvaan, identiteettiin ja työssä jaksamiseen.

Jatko-opinnot perustuvat keinoihin työskennellä kohderyhmän kanssa, huomioiden kielelliset haasteet oppimisvaikeuksissa sekä neuropsykiologisten tutkimusten hyödyntämisen.

Hinta

1050 €, hinta sisältää koulutuksen (7pv), materiaalit sähköisenä ja kahvituksen koulutuspäivinä

Ilmoittautuminen

3.8.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Raahen toimipaikkaan

Huom. Raahen, Siikajoen ja Pyhäjoen varhaiskasvatuksen ja opetustoimen sekä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toimijoiden ilmoittautumiset esimiehen kautta.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kurssi on täynnä. Voit ilmoittautua varasijalle.
The course is full. You can register for the waiting list.

Lisätietoa

Elina Kattilakoski
elina.kattilakoski@raahe.fi
p. 044- 439 3301