Ohjaajakoulutus selviytymiskeinojen opettamisesta traumatisoituneille lapsille ja nuorille

Koulutus perustuu Children and War Foundationin Teaching Recovery Skills, TRT -manuaaliin.

Aika ja paikka

To–pe 27.–28.5.2021 klo 9.00–16.00

Webinaari, koulutukseen osallistutaan etänä omalta laitteelta mistä päin Suomea tahansa.

Pohjois-Pohjanmaalla asuvat: Voit halutessasi osallistua etäryhmään Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa tai Ylivieskassa; paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa. Kouluttaja ei ole paikalla etäryhmissä.

Kohderyhmä

Lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ammattihenkilöt, jotka kohtaavat työssään traumatisoiville tapahtumille altistuneita lapsia ja nuoria

Kouluttaja

Psykologi, traumapsykoterapeutti VET, Children and War Foundationin hyväksymä Teaching Recovery Techniques -kouluttaja Soili Poijula

Soili Poijula on Oy Synolon Ltd:n, Suomen traumaterapiakeskuksen toimitusjohtaja. Hän on laillistettu psykologi, laillistettu psykoterapeutti ja traumapsykoterapian kouluttajapsykoterapeutti.

Poijulalla on pitkä, laaja ja syvällinen kokemus traumatisoituneiden psykoterapeuttina sekä traumapsykoterapian kehittäjänä, tutkijana, kouluttajana ja työnohjaajana.

Poijula suunnitteli Suomen ensimmäisen traumapsykoterapeuttikoulutuksen, joka toteutettiin vuosina 1998–2001. Hän toi Suomeen myös EMDR-menetelmän koulutukset ja mm. posttraumainternaatin traumatyöpajan auttajien auttamiseen ja traumatisoituneiden ryhmämuotoiseksi hoitomalliksi.

Soili on kirjoittanut lukuisia julkaisuja, mm. Mary Beth Williamsin kanssa teoksen The PTSD WORKBOOK.
Soili kuuluu Suomen Psykotraumayhdistys ry:n hallitukseen.

www.soilipoijula.fi
https://www.linkedin.com/in/soili-poijula-8483501a/
https://twitter.com/poijulasoili

Tavoitteet

Kaksipäiväisen koulutustyöpajan tavoitteena on valmentaa osallistujat ohjaamaan tai opettamaan muita ohjaamaan traumoille altistuneiden kouluikäisten lasten ja nuorten (ja vanhempien rinnakkaisia) ryhmiä. Työpaja perustuu Children and War Säätiön manualisoituun ryhmäinterventiomalliin. Ryhmäinterventio on ennaltaehkäisevä ja toipumista tukeva. Interventio on saanut parhaan vaikuttavuuden (***/***) arvion ITLAn Kasvun tuki -arvioinnissa. Interventio sopii menetelmäksi lasten ja nuorten luonnollisissa ympäristöissä toteutettavaksi, kuten peruspalveluissa ja kouluissa osana kriisitoimintaa ja on sovellettavissa myös yksilöauttamiseen.

Sisältö

1. päivä 27.5.2021

Johdanto ja TRT-intervention esittely
Ryhmässä työskentely lasten ja nuorten kanssa: Johdanto ja katsaus TRT-malliin
Normalisointi ja toipumistekniikat tunkeutuviin muistoihin
Ryhmätyöharjoitus
Mielikuvatekniikat ja unityö
Rentouttaminen ja ylivireisyyden lievittäminen

2. päivä 28.5.2021

Traumasta muistuttavat tekijät ja välttelyn hallinta (altistaminen)
Välttelyn hallinnan keinojen (altistaminen) harjoittelu
Välttelyn voittamisen - altistamisen harjoittelu
Kirjoittaminen, piirtäminen ja puhuminen / vanhempien/huoltajien ryhmien suunnittelu
Ryhmätyöskentelyn lopetus, harjoitukset ja selventävät kysymykset. Koulutuksen yhteenveto ja arviointi.


Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hinta

450 € sisältäen sähköisen luentomateriaalin

Ilmoittautuminen

10.5. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta

Jos osallistut omalta laitteeltasi, valitse toimipaikaksi Oulu.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.


TRT-menetelmä


Kuva Anu Riihelä

TRT-menetelmä on ennaltaehkäisevän mielenterveystyön ryhmäinterventio traumalle altistuneille lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen. Menetelmä perustuu traumakeskeiseen kognitiivisen käyttäytymisterapian malliin. Interventio tukee traumalle altistuneita toipumisessa ja selviytymisessä opettamalla tietoa traumalle altistumisen (traumaattisen stressin) vaikutuksista ja keinoja niiden lievittämiseen ja hallintaan.

Interventio tukee toipumista ja selviytymistä traumalle altistumisen jälkeen, eikä ole suunnattu vain häiriön hoitoon. Menetelmän tavoitteena on opettaa lapsille keinoja, jotka vähentävät heille kehittyneitä stressireaktioita. Menetelmä on kehitetty erityisesti vähäisten resurssien ympäristöihin eikä täten sen käyttö edellytä terapiakoulutusta. Menetelmää voivat käyttää lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ammattihenkilöt kuten opettajat, nuorisotyöntekijät ja sosiaalityöntekijät.

Kohderyhmä: Alakouluikäiset nuoret; traumaattisille kokemuksille ja menetyksille altistuneet 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset (luku- ja kirjoitustaitoiset) ja heidän vanhempansa, pakolaislapset ja -nuoret

Interventio on tarkoitettu lapsiryhmille ja sitä voidaan käyttää siten, että tavoitetaan suuria määriä lapsia lyhyessä ajassa.

Työmenetelmän kuvaus
TRT-menetelmä on manualisoitu eli menetelmästä on kehitetty kokemustietoon (empiria) perustuva käsikirja (manuaali). Käsikirja on suunniteltu ammattihenkilöiden käyttöön laajasti ja myös muille kuin lasten mielenterveysalan ammattihenkilöille. Interventiossa hyödynnetään traumakeskeisen kognitiivisen käyttäytymisterapian (TF-CBT-hoitomalli) teoriaa ja menetelmiä. Sen tavoitteena on parantaa selviytymistä ja tukea traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) oireista toipumista kahdeksanvuotiailla ja sitä vanhemmilla lapsilla ja nuorilla sotien ja suuronnettomuuksien yhteydessä. Ruotsissa TRT-interventiota on käytetty myös pakolaislasten ja -nuorten auttamisessa. Suomessa interventiota on käytetty mm. lapsen ja nuoren itsemurhan jälkeen koulutovereiden toipumisen tukemisessa ja seksuaalisen hyväksikäytön uhrien ryhmäinterventiona.

Ryhmäintervention traumaosa sisältää viisi lasten istuntoa ja kaksi vanhempien istuntoa. Ennen varsinaista TRT-työskentelyn aloittamista voidaan niin haluttaessa pitää tutustumisistunto ja TRT-istuntojen jälkeen seurantaistunto, jossa vahvistetaan opittua ja osallistujat voivat keskustella interventioon osallistumiskokemuksistaan. Istunnot pidetään 5–7 perättäisen viikon aikana. Istunto kestää kaksi tuntia taukoineen. Istunnot sisältävät monia traumakeskeisen kognitiivisen käyttäytymisterapian (TF-CBT:n) komponentteja:

• psykoedukaatio
• tunteiden säätelyn taidot
• kognitiivinen selviytyminen (coping) ja prosessointi
• traumanarratiivi
• traumasta muistuttavien tekijöiden haltuunotto
• tulevaisuuden kehitys

Huoltajien ja vanhempien istunnot sisältävät TRT-menetelmän esittelyn ja lasten istuntojen teemojen läpikäymisen. Vanhemmille neuvotaan, miten lasta tuetaan kuuntelemalla, lohduttamalla ja rutiinien ja toimintojen säilyttämisellä. Lisäksi vanhempia neuvotaan miten he voivat hakea lapselleen hoitoa, jos lapsi tarvitsee apua ja hoitoa intervention päätyttyä. Vanhempien istunnot järjestetään ilman lapsia lasten kahden ensimmäisen istunnon rinnalla.

 

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru